Igor Ahmedov

Igor Ahmedov has written 3 posts for K&T

Jeesus ja naised: patriarh või feminist? Samaaria naise näide

Selles essees uurin Jeesuse ja naiste dialoogi teoloogilist kujundit Johannese evangeeliumis. Alustan üldisest diskusioonist Jeesuse ja naiste kuvandist evangeeliumis, et vaadata kas erinevad kirjakohad näitavad läbivaid teemasid. Seejärel keskendud dialoogile Jeesuse ja Samaaria naise vahel kaevu ääres (Jh 4:6–26). Selle konkreetse lõigu uurimine on teiste Johannese kirjakohtadega võrreldes äärmiselt põnev, sest see on „üks väheseid […]

Püha Vaimu vägi (Lk 2:25–35)

veebruaril tähistas kirik Issanda templissetoomise püha, mille üle ma tahan allpool mõtiskleda. „Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim oli tema peal. Püha Vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda Messiat. Ta tuli Vaimu ajel […]

Värske leerilapse kogemus

19. detsembril, neljandal advendil, võttis Tartu Ülikooli Jaani kogudus oma liikmeteks grupi leerilapsi. Põhjuseid, miks inimesed leeri lähevad, on erinevaid: mõnel on soov kirikus abielluda, mõni oli palutud ristivanemaks, mõni tuli üldise huvi pärast ja mõni muidugi sügava usulise kogemuse pärast. Ka mina ei läinud leeri vaid suurest armastusest Jeesuse ja luterluse vastu. Olles ennast […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English