Helen Viilup

Helen Viilup has written 1 posts for K&T

Vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel

Sissejuhatus Artikli aluseks on 2021. aasta juunis Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis kaitstud magistritöö „Vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel“. Töö eesmärk oli välja selgitada, millised Eesti vanglakaplanite pädevused vajavad arendamist, toetamaks nende rolli vanglaradikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel. Selleks anti töös esmalt teemakohasele teaduskirjandusele toetudes uuritavast valdkonnast teoreetiline ülevaade, mis toetas ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English