Heikki Silvet

Heikki Silvet has written 3 posts for K&T

Providentsist

Providents ehk ettehooldus (eelistan täpsemana võõrsõna) on üks isiklikumaid tõendeid Jumala armastusest. Kuigi kristlased on hakanud üha enam hindama teiste maailmareligioonide rikast pärandit, ei ole – nagu osutab Hans Urs von Balthasar (Hans Urs von Balthasar, Christian Meditation, San Francisco: Ignatius Press, 1989, 14.) – ükski teine religioon söandanud tulla välja väitega „Jumal on armastus“. […]

Maailmavaateõpetuse kursus gümnaasiumis

Viimased viisteist-kuusteist aastat on mul olnud ainulaadne võimalus õpetada paralleelselt nii tudengeid kui gümnaasiumiõpilasi. Seetõttu olen püüdnud ka gümnaasiumiõpilaste tarbeks (kolmes Tallinna gümnaasiumis) kujundada oma kursused suurelt osalt kõrgkoolikursuste struktuuri järgides. USA ülikoolides, kus viibisin üheksakümnendatel aastatel kraadiõpingutel, oli õppeprogrammides erinevates vormides kursus worldview (ecological worldview, evolutionary worldview, Christian worldview, aboriginal worldviews jne). Siit tuligi […]

Liikumine teoloogilisel polaarsusteljel: peatused teel

Nikolai Berdjajev näeb tänapäeva maailmas kaht suurt kriisi: maailma üldist kriisi ja kriisi kristluses. Berdjajevi väitel on kristluse kriis sügavam ja tingib kriisi maailmas. Elame otsekui etenduse piinaval vaheajal, millele järgneb eshatoloogilise kristluse, Vaimu religiooni ajastu (Berdjajev, 344; „vaheaja“ motiivi kasutavad ka mitmed teised teoloogid, vt nt Tracy, 51). Usun, et üks kristluse kriisi põhjusi […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English