Hedi Vilumaa

Hedi Vilumaa has written 12 posts for K&T

Aasta meresõitjad ja kiriku vastutus

Kaheksateistkümne aasta taguseid süngeid septembrikuu lõpu aegu mäletatakse Eestis kaua – 28. septembril 1994 uppus parvlaev Estonia, viies endaga kaasa 852 inimest. Laevahuku põhjustena nimetatakse tormist ilma, laeva ehitusvigu ja meeskonna vale tegutsemist, lisaks on esitatud mitmeid kinnitamata kuritegelikke versioone. Õnnetuse asjaolude uurimine kestis aastaid ja lõplikke vastuseid ei ole siiani. Estonia huku mälestuspäeval ilmus […]

Jutlus ülestõusmispühade hommikul (Jh 20:1–2)

„Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud …““ (Jh […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English