Hanno Padar

Hanno Padar has written 2 posts for K&T

Mõtteid Koguja raamatu 1:1–3:15 eestikeelsete tõlgete kohta

Artikkel on lühiülevaade autori 2018. aasta kevadel Tartu Ülikooli usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetööst pealkirjaga „Koguja raamatu 1:1–3:15 tähtsamate mõistete eestikeelsete tõlgete võrdlev analüüs“. Tööd juhendas Urmas Nõmmik, retsenseeris Diana Tomingas. Vana Testamendi Koguja raamatu teadaolevaid tõlkeid on eesti keeles kaheksa, millest seitse on täistõlked. Kõige varasem ilmus Anton Thor Helle sulest esimeses eestikeelses piiblitõlkes 1739 (edaspidi P1739). […]

Elusamusest isiklikul ja kollektiivsel tasandil

Mõte ärkamisest, virgumisest on inimkonnas levinud juba tuhandeid aastaid kui mitte aegade algusest. Palju on ajaloos näiteid, kuidas seda ei ole saanud saavutada, veidi vähem neid näiteid, kui mõni inimene selle justkui täielikult on saavutanud. Kõige rohkem aga on teooriaid, kuidas seda saavutama peaks. Minu kirjatükk tiirleb nende kõigi keskel, hüppab religioonifilosoofilisest käsitlusest luulesse, milliseid […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English