Gustav Piir

Gustav Piir has written 2 posts for K&T

Neil karjastel väljal

Igal aastal loeme Luuka evangeeliumist järgnevat lõiku: „Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see […]

Õndsad ja õnnelikud on kes?

Maailmas on mitmeid toredaid linnu, kus nautida elu ja kõike, mida edevus ja meelelahutus suudab endasse kaasa haarata. Rio de Janeiro pole vist kellelegi meist võõras nimi. Vähemalt oleme kõik sellisest linnast kuulnud või näinud kuulsates filmides, kuidas selles linnas hiiglaslik Jeesuse kuju asetseb künka otsas vaatega suurlinnale ja seal elavale ning tegutsevale rahvale. Suurlinn […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English