Guillermo Hansen

Guillermo Hansen has written 2 posts for K&T

Majandus ja arm: luterlik lähenemine rahale, religioonile ja võlale, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit. Schuld, tegudeõigus ja kingitus: koodide konflikt Vaadeldes Lutheri mõtlemist Walter Benjamini teeside valguses, võib söandada järgmiste järelduste tegemist: Benjaminile toetudes võib väita, et Lutheri kirjeldatud ja kritiseeritud uusi majanduspraktikaid võib teoloogiliselt käsitleda Schuld’il põhineva religiooni alusstruktuuri avaldusena. Lutheri esialgsel vastandumisel Roomaga oli vähe pistmist religioossete praktikate ja liturgia kosmeetiliste reformidega, […]

Majandus ja arm: luterlik lähenemine rahale, religioonile ja võlale, 1. osa

Meie eludes kummitab uus tont – võla tont. Kuidas on võlg seotud teoloogiaga? Luther pakub kaht lähenemisvõimalust: üks on 16. sajandi varakapitalistlike praktikate ja võlaühiskonna hävitava mõju analüüs; teine on raha ja selle instrumentide reaalsuse määratlemine mitte pelgalt eetilise või praktilise probleemina, vaid usutunnistuslikuna: „üksnes usaldamine ja südame usk teevad nii Jumala kui ka ebajumala”, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English