Eve Kruus

Eve Kruus has written 7 posts for K&T

Tõlgendamise vabadus ja vajalikkus (Lk 14:1–6)

„Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene. Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seadusetundjatele ja variseridele: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi?”  Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna. Ja […]

Jutlus rogate pühapäevaks (Jr 29:11–14)

„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.  Ja ma lasen teil mind leida, […]

Jumala kirkus meis (Lk 9:28–36)

„Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas […]

Toomas Paul – „rikutud praktikandi“ silme läbi

Kirikusse tulin 1989. aasta sügisel, sügisleeri Tallinna Jaani kirikusse. Mingit usulist tausta mul polnud, vaimulikke olin varem paaril korral vaid eemalt näinud, suhelnud polnud neist kellegagi. Ühinesin leerigrupiga puhtast uudishimust – oli aeg, mil massid läksid kirikusse. Kuna vaba aega parajasti oli, otsustasin ka mina minna vaatama, mis seal toimub. Jaani kiriku valisin lihtsalt seetõttu, […]

Eluvõitlused (2Kn 6:8–23)

„Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega, öeldes: „Seal ja seal teatavas paigas ma asun leeri.“ Aga jumalamees läkitas Iisraeli kuningale ütlema: „Hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna!“ Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest jumalamees oli temale rääkinud ja teda […]

Vali nüüd elu! (5Ms 30:19–20)

„Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, […]

Jutlus kolmekuningapäevaks (Ef 3:3a, 5-6)

„Ilmutuse kaudu on mulle teada antud saladus, mida endistes põlvedes inimlastele ei ole teada antud, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimu läbi, et paganadki on kaaspärijad ja ühes ihus ja osalised tema tõotusest Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu.“ (Ef 3:3a, 5–6) Kas Jumalal on inimese ees saladusi? Loomulikult on – muidu […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English