Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas has written 30 posts for K&T

Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 1. osa

Heaks kiidetud 8. täiskogul 2018 Dokumendi leiab ühte PDF-faili koondatuna siit. – Toim. Saateks eestikeelsele väljaandele Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) 8. täiskogu kogunes 13.–18. septembril Baseli toomkirikus. Eestist osales Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku delegaadina peapiiskop Urmas Viilma. EKOE nõukogu liikmena osales täiskogul ka allakirjutanu. Täiskogul arutati kirikuosaduses 7. täiskogust (Firenze, 2012) saadik toimunud töö […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu avaldus: Euroopa valimised – viis kujundada ühtsust mitmekesisuses

23. kuni 26. maini 2019 toimuvad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides Euroopa parlamendi valimised. Iga viie aasta järel on Euroopa Liidu kodanikel võimalus määrata valimistega Euroopa Parlamendi koosseis. Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas kutsub üles osalema Euroopa Parlamendi valimistel ning jätkama Euroopa eluruumi aktiivset kujundamist senisel lepituse ja rahumeelse kooselu teel. Euroopa – lepituse viis Evangeelsete Kirikute […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogu rahusõnum: ÜHESKOOS EUROOPA POOLT. 100 aastat Esimese maailmasõja lõpust: ühine meenutamine tuleviku pärast

Sest kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see … otsigu rahu ja taotlegu seda. (1Pt 3:10–11)   Euroopa evangeelsed kirikud võtavad esmakordselt ühiselt sõna Esimese maailmasõja ja selle tagajärgede kohta. Kirikute kogemused ja hoiakud on sama erinevad, nagu on maad, kus nad asuvad. Seda tähelepanuväärsem on, et Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on […]

Eestpalve Esimese maailmasõja lõpu 100. aastapäeva meenutamisel (EKOE liturgiline abimaterjal)

Üheskoos meie õdede ja vendadega kogu Euroopas mõtleme me täna sada aastat tagasi lõppenud Esimesele maailmasõjale ja palume Jumalalt tema rahu. Jumal, Sinu sõna tõotab rahu ja õiglust, lohutust ja halastust. Me mõtleme Sinu ees saja aasta eest lõpule jõudnud Suure sõja kannatustele ja õudustele kogu Euroopas Me mõtleme miljonitele naistele, lastele, meestele, keda mõrvati, […]

Armulauaõpetusest ja -praktikast, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Loe dokumendi esimest osa siit.   Teine osa: Praktika küsimused I. Põhiküsimused 1. Eksegeetilised arusaamad, oikumeenilised kõnelused ja kohtumised ning arusaamine inimese kogemuse terviklikkusest on viinud erinevates kirikutes armulaua osadusliku ja rõõmsa iseloomu ning selle mitmesuguste dimensioonide uue märkamiseni. Sellega on kaasnenud ka muutunud armulauapraktika, mis avaldub armulauaseadmise sagenemises […]

Armulauaõpetusest ja -praktikast, 1. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Dokumendi leiab ühte PDF-faili koondatult siit. – Toim. Sisukord Saateks eestikeelsele väljaandele (Thomas-Andreas Põder) Täiskogu otsus Armulauaõpetusest ja -praktikast [Eessõna] Esimene osa: Armulauaõpetusest I. Armulaua seadmine ja alus II. Armulaua tähendus A. Armulaua tõotusest ja annist B. Armulaua vastuvõtmisest C. Armulauale kutsumisest Teine osa: Praktika küsimused I. Põhiküsimused II. […]

Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 3. osa

III peatükk: Kiriku ühtsus ja kirikute ühinemine 1. Reformatoorses kirikukäsitluses sisalduv arusaam ühtsusest 1.1. Kiriku ühtsus kui sõna ja sakramendi osadus 16. sajandi reformatsioon mõistis kiriku ühtsust kiriku päritolust lähtuvalt ja seega sõna ja sakramendi osadusena. Evangeeliumi kuulutamine ja sakramentide jagamine, mis on üksikisiku usu aluseks ja alalhoidjaks, on ka usklike osaduse (communio) Kristuses, nende […]

Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus (1994)   3. Kiriku eesmärk ja kristlaste ülesanne – mille nimel kirik elab? 3.1. Kiriku eesmärgi alus äravalituses – kirik kui Jumala rahvas „Tema [Jumal] on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees“ (Ef 1:3–6, 9–11; 3:11 koos 1Kr 2:7; Kl 1:12–18; Hb […]

Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 1. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Dokumendi leiab ühte PDF-faili koondatult siit. – Toim Saateks eestikeelsele väljaandele Eriline rõõm on ulatada viimaks ometi eestikeelse lugeja kätte uurimus „Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest“. See eklesioloogiline ehk kristlikku kirikumõistmist käsitlev tekst võeti ühehäälselt vastu aastal 1994 Leuenbergi kirikuosaduse – tänasega nimega: Evangeelsete Kirikute […]

8. mai 1945: mäletades minevikku – kujundades tulevikku teisiti

Avaldus Teise Maailmasõja lõpu 70. aastapäevaks Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas presiidium     I. Seitsmekümne aasta eest, 8. mail 1945 jõustus Saksamaa sõjaline kapituleerumine ja lõpetas Euroopas Teise maailmasõja. Selles sõjas suri erinevate hinnangute kohaselt 55 kuni 62 miljonit inimest – nii tsiviilisikud kui ka sõdurid. Toonases Nõukogude Liidus leinati 27 miljonit surnut, Poolas kuni […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English