Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas has written 30 posts for K&T

Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (3. osa)

Loe Diasporaateoloogia 1. osa. Loe Diasporaateoloogia 2. osa. 10. Kirik suhetes – evangeelne elu diasporaas kui evangeeliumi avalik tunnistamine Olla evangeelne kristlane tähendab elada „lähtuvana evangeeliumist Jumala vabast ja tingimusteta armust Jeesuse Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises“[1]. Kirikud ja kogudused, hajali linnades ja maal, elavad selle evangeeliumi kohaselt ning on tunnistajateks, et evangeelium on elav.[2] […]

Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (2. osa)

Loe Diasporaateoloogia 1. osa. 4. Diasporaa identiteedid 21. sajandil kui kultuuri- ja ühiskonnateaduste teema 4.1. Suundumusi transdistsiplinaarses diasporaa uurimises Diasporaa on kujunenud üheks keskseks mõisteks kulturiteaduslikus, etnoloogilises, politoloogilises, ajaloolises ja sotsioloogilises uurimistöös, just seetõttu, et seda ei ole sisustanud ega koormanud senine poliitilise teooria kujundamine. Mõiste tähenduslikku avatust peetakse just selle tugevuseks. Diasporaa mõiste teoloogilise […]

Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (1. osa)

Vastu võetud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas 8. täiskogul Baselis (2018) Sisukord Sissejuhatus 1. Ülesanne ja ülesande püstitus1.1. Uurimiskäigu ja uurimuse teksti eesmärk1.2. Uurimistöö ülesanne ja kulg1.3. Ülesande püstitus1.4. Uurimisdokumendi ülesehitus ja sisu A: diasporaa mõiste ajaloolised ja kaasaegsed kasutusviisid 2. Diasporaa mõiste ajaloolised funktsioonid uuemas kirikuloos2.1. Kiriku- ja mõisteloolisi tähelepanekuid2.2. Kaasaja hindamise kontekst 3. Diasporaa […]

Täiendusõpe ordinatsiooniga seotud ametis Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas, 2. osa

Vt saatesõna ja 1. osa siit. Sisukord Sissejuhatus1. Lähteolukorrast 2. Alused2.1. Täiendusõpe kui põhitööd saatev ja alal hoidev protsess2.2. Täiendusõpe võrreldes väljaõppega2.3. Pastoraalne identiteet ja pastoraalse täiendusõppe mõõtmed2.4. Eesmärgid2.4.1. Tugevuste arendamine ja praktika refleksiooni süvendamine2.4.2. Tagasivaatav analüüs ja kinnitamine2.4.3. Spetsialiseerumiste arendamine2.5. Avastamisrõõmu edendamine 3. Suunised täiendusõppeks3.1 Põhiarusaam haridusest3.2 Täiendusõppe eesmärgid3.3 Hea täiendusõppe praktika kriteeriumid3.4 Korralduse […]

Täiendusõpe ordinatsiooniga seotud ametis Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas, 1. osa

Saatesõna eestikeelsele väljaandele Teoloogilist täiendusõpet käsitlev tekst on otsene jätk eestikeelses tõlkes 2014. aasta sügisel ilmunud teoloogilist haridust käsitlevale teedrajavale dokumendile „Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas“. Üheskoos kirikuna elavad Euroopa evangeelsed kirikud – Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) – kirjeldasid selles dokumendis koostöös ülikoolide usuteaduskondade ja kiriklike teoloogiliste kõrgkoolidega esmakordselt ühiselt, mida […]

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 3. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Vaata saatesõna ja artikli 1. osa siit ning 2. osa siit.Kolmanda osa sisu: 4. Soovitused ja konkreetsed sammud4.1. Kirikuosadus kui jumalateenistusosadus4.1.1. Jumalateenistusosadus ja katoolsus4.1.2. Sõna ja sakramendi ühine toimetamine4.2. Kirikuosadus kui õpetamise osadus4.3. Kirikuosadus kui kasvava kujunemise osadus4.4. Kirikuosadus kui tunnistamis- ja teenimisosadus tänapäevases Euroopas […]

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Vaata saatesõna ja artikli 1. osa siit. 2. Teoloogilised alused 2.1. Kirik kui Kristuse ihu ja pühade osadus 2.2. Sõna ja sakramendi osadus 2.3. Usutunnistus, õpetus ja elu 2.4. Issanda söömaaja osadus ja kirikuosadus 2.5. Kirik ja kirikuosadus kui õigeksmõistusündmuse väljendus 3. Proovikivid: siduvus […]

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 1. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Saateks eestikeelsele väljaandele 2023. aasta 16. märtsil möödub 50 aastat pöördelise tähtsusega Leuenbergi konkordia vastuvõtmisest – ületati ligi 450 aastat väldanud Euroopa luterlike ja reformeeritud kirikute lahutatus. Leuenbergi konkordia vahendusel kuulutati välja „kirikuosadus“: „[E]vangeeliumi mõistmise osas saavutatud üksmeele alusel lubavad erinevate usutunnistustega kirikud üksteisele […]

Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 3. osa

Üle-eelmises numbris ilmus tervikdokumendi sisukord, saatesõna eestikeelsele väjaandele, algväljaande eessõna ja ptk. 1-2. Vt siit. Eelmises numbris ilmusid ptk. 3-4.2. Käesolevas numbris avaldatava tekstiosa ülesehitus on järgmine: 4.3 Lähem pilguheit religioonide paljusust käsitlevatele piiblitekstidele4.3.1. Vana Testament4.3.2. Uus Testament5. Paljuusulises ühiskonnas üheskoos elamine5.1 Dialoogikultuuri arendamine üheskoos elades5.2 Religioonide suhted ja dialoogid – probleemid ja võimalused5.3 Koostöö praktilistes kokkupuutevaldkondadesLisa 1. EKOE liikmeskirikute […]

Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 2. osa

Eelmises numbris ilmus tervikdokumendi sisukord, saatesõna eestikeelsele väjaandele, algväljaande eessõna ja ptk. 1-2. Vt siit. Käesolevas numbris avaldatava tekstiosa ülesehitus on järgmine: 3. Ülevaade kirikute dokumentidest3.1 Oikumeenilised suunised 3.2 Evangeelsete kirikute põhidokumendid3.2.1. Ristiusu ja teiste religioonide vahekorda käsitlevad dokumendid3.2.2. Dialoogi- ja misjonidokumendid3.2.3. Konkreetseid teemasid käsitlevad dokumendid3.2.4. Suhteid islamiga käsitlevad dokumendid4. Piibli ja evangeelse teoloogia hoiak […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English