Ester Jürmann

Ester Jürmann has written 1 posts for K&T

Võrdlevalt Piibli Juuditi raamatust ja A. H. Tammsaare „Juuditist”

1. Piibli mõju eesti kirjandusele on raske üle hinnata. Eestikeelse ilukirjanduse lugejal on võimatu mitte kokku puutuda piiblimotiivide ja -müütide, piiblikeele, Piiblist võetud metafooride, sümbolite, tsitaatide ning allusioonidega pühale raamatule. Piibli kui kõigi filoloogiateaduste fundamentaalse allika ja alusteksti tähtsus on niisiis justkui evidentne, ometi ei saa väita, et omakeelse Piibli[1] kirjandusloolise rolli või olulisuse käsitelu […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English