Eerik Jõks

Eerik Jõks has written 2 posts for K&T

Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes

Sissejuhatus Kallid sõbrad, tervitan teid Püha Antoniuse künkal, Kaarli kiriku historitsistlike võlvide all ja õnnitlen meid kõiki Pühalaulu kooli 10. õppeaasta lõpetamise puhul. See on olnud erakordne kirikulaulu kümnend, mis oma õpetlikkuses ületab kaugelt muusika piirid. Lisaks emakeelsele kirikulaulule on meie teadmuse territoorium avardunud jumalateenistusliku elu süvenenud elamise ja sellest võrsuvate tugevate osadussuhete seniavastamata aladele. […]

Küsimused ja valikud EELK uue lauluraamatu koostamisel

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikurahvas koguneb 26.–27. oktoobril Tartu Pauluse kirikusse, et vaagida üheskoos küsimusi ja valikuid seoses uue lauluraamatu koostamisega.[1] Lauluraamatukomisjon on oma tegevust korraldades seadnud eesmärgiks kaasata võimalikult lai ring inimesi uue lauluraamatu koostamisse. Erinevate diskussioonide ja ankeetküsitluste kaudu on igaühele EELK-s antud võimalus kaasa rääkida meie uue lauluraamatu koostamisel. Konverents Tartus […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English