Ergo Naab

Ergo Naab has written 35 posts for K&T

Eelarvamus-deliirium sünnitab kuradeid

Elu näitab, et suure osa inimestevahelistest arusaamatustest ja tülidest põhjustab kommunikatsioonihäire. Kommunikatsioonihäire võib olla lõbus nagu selles vanas telefonimängus, kus ühest rivi otsast kõrva sosistatud sõna kõlab teises otsas tundmatuseni muutununa. Elulisem on ehk näide tagarääkimisest, millele viitab juba muistne tarkus, öeldes et keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad (Õp 18:8 par). Nii käib telefonimäng reaalses elus: […]

Mis toimub Uue Testamendi teaduses tänapäeval?

Käesolev kirjatükk on tagasihoidlik katse tõukuda Kirik & Teoloogias ilmunud Urmas Nõmmiku arvamusloost „Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes“, kus ta, keskendudes küll Vana Testamendi teadusele, sedastab, et „piibliteadustes üldiselt toimub palju eesrindlikku, uurimused on mitmekesised ja interdistsiplinaarsed, ulatudes kaugele üle ühe või teise konfessiooni piiride“. Sooviksin järgnevalt keskenduda Uue Testamendi teadusele. Vaadates Uue Testamendi […]

Filantroopia näidisaspektid Iiobi testamendis: peatükkide 9–15 tõlge ja kommentaar

Sissejuhatuseks Käesolevas lühiartiklis[1] on avaldatud eestindatud tekstikatke testamentidevahelise aja kirjanduse pseudepigraafsest kreekakeelsest Iiobi testamendist.[2] Peatükid 9–15 moodustavad teose struktuuris eraldiseisva sektsiooni (vaata tõlkele järgnevat kommentaari), kus on esitatud Iiobi heategevuslikud saavutused esimeses isikus. Tõlkimisel on lähtutud tõsiasjast, et tegemist on pühatekstiga, mille „koht elus“ (Sitz im Leben) on palju laiem kui jumalateenistus või liturgiline kontekst. […]

Uks Jumala armastusse (Jh 10:1–10)

„„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees […]

Au ja häbi kadalipus (Lk 7:36–50)

„Jeesus ütles Siimonale: „Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.““ (Lk 7:47)  Tänases evangeeliumilugemises kuulsime ühte ilusaimat lugu terves Piiblis. See on lugu Jeesuse võidmisest. Me näeme siin ühte eriomast mustrit, mis on iseloomulik mitmes teiseski evangeeliumi loos (tähendamissõna kadunud pojast, variser ja tölner, jt).   Sarnastes lugudes on sageli võrdlevalt esitatud kaks täiesti erineva taustaga inimest. Üks on rikas nagu see lugupeetud variser Siimon meie täna kuuldud loos. Rikas mitte niivõrd varandusliku jõukuse poolest, kuivõrd just oma positsiooni, […]

Õpeta meid palvetama (Mt 6:5–10)

„Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades ärge lobisege nii […]

Mis läheb seistes pahaks? Teater, kirjaoskus ja empaatia.

Me astusime inimtühja teatrikohvikusse. Oli talvine pühapäeva hilisõhtu, mil Rakvere linn just rahvarohkusega ei hiilga. Tellisime kaks jooki ja leti tagant kostus äraoleval häälel küsimus: „Kas teil kaduviku kaarti on?“ Lihtsalt, kuna sellega on soodsam. Istusime maha ja tunne oli just täpselt selline nagu asunuksime koos seppade ja haldjatega teispoolsuse piiripunktis. Aga pisut natuke ikkagi […]

Võimu ja vaimu konflikt (Jr 26:12–16)

„Aga Jeremija rääkis kõigile vürstidele ja kogu rahvale, öeldes: „Issand on mind läkitanud prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te olete kuulnud. Ja nüüd parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda, oma Jumala häält, siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. Aga mina, vaata, olen teie […]

Eks langenu taha üles tõusta? (Jr 8:4-7)

„Ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand: Eks langenu taha üles tõusta? Eks eksinu taha pöörduda tagasi? Mispärast jääb see rahvas, Jeruusalemm, igavesti eksinuks? Nad hoiavad pettusest kinni, nad tõrguvad pöördumast. Ma olen tähele pannud ja kuulnud: nad ei räägi õigust. Keegi neist ei kahetse oma kurjust, et ta mõtleks: „Mis ma olen teinud!” Igaüks jookseb […]

Saada “kõigile kõigeks”. Pauluse isikuprofiili ambivalentsus ja hübriidsus (1Kr 9:19–22)

„Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, Seaduse all olijatele – ehkki ma ise küll ei ole seadusealune – olen saanud seadusealuseks, et võita seadusealuseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks – ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English