Elo Süld

Elo Süld has written 6 posts for K&T

Sinu patt, mina maksan (Fl 4:4-7)

„Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.“ (Fl 4: 4–7)  Armsad kirikulised, Paulus lausub sõnad „Olge ikka rõõmsad Issandas, taas ma […]

Kõrbeaja kohtumised (Mk 1:12–13)

„Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta  oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.“ (Mk 1:12–13) Möödunud nädalal pärast vastlapäeva oli tuhkapäev ja algas paastuaeg. Ma usun, et paljude jaoks seostub tänapäeval mõistega paast eelkõige söögikoguste vähendamine ja seda saab ka kenasti oma figuuri jaoks ära kasutada. […]

Tõsta silmad sõnnikult roosidele (Ho 10:12–13)

„Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! Te olete kündnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valede vilja. Sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale.“ (Ho 10:12–13) Armu teile ja rahu Jumalalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse […]

Intervjuu religiooniloo ja judaistika professor Stefan Schreineriga

Stefan Schreiner on Tübingeni Karl Eberhardi Ülikooli evangeelse usuteaduskonna religiooniloo ja judaistika professor. Vaatamata pensioniikka jõudmisele nimetati professor Schreiner eriliste teenete eest veel neljaks aastaks seenior-professoriks. Üliõpilased iseloomustavad oma õppejõudu kui „kõndivat entsüklopeediat“. Tema uurimisteemad on religiooniteaduse kõrval judaism ja islam ning ta on silmapaistvalt aktiivne kultuuride ja religioonide vahelise dialoogi arendamisel. Tübingeni ülikooli rektori […]

Tartu Ülikoolis asutati Aasia keskus

Teadmiste levitamine idamaade kohta ja vanade keelte õppimine toimus juba 1632. aastal asutatud Academia Dorpatensis’es, kus filosoofia teaduskonnas oli ettenähtud professori ametikoht heebrea ja teiste orientaalkeelte nagu kaldea, araabia ja süüria keele jaoks. XVIII sajandil ja eriti sellele järgneval sajandil kasvas Euroopa huvi oriendi vastu, Euroopa ülikoolides oli võimalus õppida mitmeid studia orientalia valdkondi: vanu […]

Islam ja islamid

Islami ajalugu on üle 1400 aasta pikk ja see haarab ühtviisi nii Põhja- ja Lääne-Aafrikat kui Indoneesiat, nii Kasahstani kui Sri Lankat ja Euroopat. Maailmas elavast 1,4 miljardist moslemist üheksa kümnendikku on sunniidid ja üks kümnendik šiiidid. Mõistagi ei puudu ka teised, märksa väiksemad kogukonnad nagu druusid, alaviidid, nizariidid, zaidiidid, ibadiidid. Eriti tuleb islami mitmekesine […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English