Einike Pilli

Einike Pilli has written 11 posts for K&T

Rist kõneleb uuest algusest

Minu nimi on Maarja ja ma sündisin väikeses Galilea külas Magdalas. Seepärast kutsutakse mind Maarja Magdaleenaks. Kasvasin peres, kus oli kõike küll ja mu vanemad armastasid mind väga. Ja mina neid ka. Aga ühel päeval hakkas mul järsku mängides halb. Ja siis juhtus seda üha sagedamini, mida vanemaks ma sain. Selleks ajaks, kui olin kasvanud […]

Tule ja mine ehk jüngriks olemise kaks suunda

Kuidas sa kirjeldaksid enda usulist identiteeti? Kas ütleksid, et oled kristlane, usklik või Jeesuse järgija? Minult küsiti hiljuti sedasama küsimust. Sain aru, et Jeesuse järgija olemine nõuab neist kõigist kolmest tunnetuslikult kõige suuremat pühendumist. Tänane jutlus ongi sellest, mida tähendab olla Jeesuse järgija, tema jünger ja õpilane. Kui Jeesus kutsus oma esimesed jüngrid Siimona ja […]

Õppimise mõõt on elamine ja olemine

„Tule sellisena nagu oled, aga ära jää selliseks,“ ütleb ühe koguduse motolause. Tavaliselt kõnetab selle lause esimene pool, aga teises on vähemalt sama suur sõnum: kui saad kristlaseks, saad õpilaseks. Siis oled jünger. Ja siis muutub Su elu. Tänases jutluses küsime kolme küsimust. Mida tuleb Jeesuse õppekava järgides õppida? Mitu klassi kristlikus koolis on? Ja […]

Lesknaisest kahes vaates: saada või anda? (Mk 12:38–44)

„Ja suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi. Ja ta ütles oma õpetuses: „Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel, kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse.“ Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb […]

Vürstidest, rohutirtsudest ning tõelisest julgusest

Kui Mooses Paarani kõrbest kaksteist maakuulajat Kaananimaale spioneerima saatis, ei valinud ta ettejuhtuvaid mehi ega suvalisi argpükse, kelle surmast vahelejäämisel kahju poleks. Ta valis oma rahva parimad – kaksteist vürsti, igast suguharust ühe. Tõeline esindusdemokraatia! Meestele anti hindamiskriteeriumid juhistena kaasa. Nad pidid vaatama maa viljakandvust, inimeste vägevust, linnade kindlustatust ja seda, kas seal on puid […]

Endast välja teistsuguse juurde

Meie tahaksime kõigepealt inimesi muuta ja siis neid aktsepteerida. Mäletan ühte õpetajate koolitust, mis toimus vaid mõned nädalad pärast Pronkssõduri sündmust. Rääkisime üldistest pädevustest, mida kool lisaks erialale peab õpetama. Jäime peatuma tolerantsusel. Kuidagi raske oli grupil selle pädevuse vajalikkusega leppida. Mõned vene rahvusest osalejad olid õige vaikselt. Ühel hetkel ütles keegi selle välja: “Kui […]

Suhted ja teenimine kui õpikeskkond. Ühe Eesti EKB Liidu küsitluse tulemustest.

Kogudust käsitletakse harva klassikalise haridusorganisatsioonina. Samas läkitab suur misjonikäsk Jeesuse järgijad välja kahe ülesandega: kuulutada ja õpetada. Seetõttu on tähtis mõista, kuidas inimesed kõige paremini õpivad. Tänapäeval mõeldakse õpetamisest läbi õppimise paradigma. Selle põhjuseks on tõdemus, et õpetatu ei muundu automaatselt õpituks ja õppija enda motiveeritusest, aktiivsusest ja arusaamadest sõltub palju. Õppimise mõistmine aitab luua […]

Jumalaga unistustes ja reaalsuses

Hiljuti istusin meie kitsukeses elutoas paarikümne noorega. Pooled olid rootslased ja teine pool meie, Tartu Salemi Baptistikogudusest. Palusin neil ennast tutvustada, öeldes, millest nad unistavad. Noori kuulates hämmastas mind, kui erinevatest asjadest nad rääkisid – soovist kool lõpetada, tahtmisest reisida ja maailma näha, igatsusest abielluda ning tahtmisest midagi tähendusrikast oma eluga ära teha. Inimesest räägivad […]

Kuidas saab usku õpetada?

Istume oma pere lastega Istanbuli vanalinnas asuva külaliskorteri elutoas ning peame tšehhitarist hussiidi preestri ning britist endise jesuiidiga ühist jumalateenistust. Läbi avatud akna paistavad minaretid ning kostub kutse palvele. Meie lapsed kasvavad üles hoopis teistsuguses maailmas kui meie, nende vanemad. Selles maailmas elamiseks on vaja ka teistsugust ettevalmistust. Mitu aastat tagasi oli mul vanausulisest tudeng, […]

Käsu needusest vabaduse avaruseni (Gl 4:21–5:1)

Ühel päeval leidis talunik mahajäetud kotkapesast muna ja tõi selle oma kanadele välja haududa. Kotkapoeg kasvas koos kanadega: siblis mullast usse ja tõuke, kaagutas ja kokutas. Mõnikord tegi isegi taluõue kohal mõne lennutiiru. Kui kotkas oli jäänud juba vanaks, nägi ta ühel päeval kõrgel taevas suurt ilusat lindu. Kõrvalolev kana märkas seda lindu samuti ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English