David Vseviov

David Vseviov has written 2 posts for K&T

Kirik ja 1917. aasta oktoober

1917. aastal Venemaal aset leidnud tormilised sündmused puudutasid otseselt kõiki eluvaldkondi, nende seas ka neid, mis seonduvad religiooniga ja kiriku tegevusega. Võimu haaramisega ja bolševistliku ideoloogia ainuõigeks kuulutamisega algas võitlus religiooniga, milles nähti ühte olulist takistust ideoloogiamonopoli kehtestamise teel. Taoline religiooni välistav arusaam lähtus Lenini sõnadest „Me peame võitlema religiooniga. See on materialismi, ja järelikult […]

Usk ja hirm

Ajaloolaste tööpõld ehk minevik (aga inimkonna eksistentsi jätkumisel saab igast olevikust paratamatult kunagi minevik) annab laboratooriumina hea keskkonna mitmete oluliste mõistete omavaheliste seoste uurimiseks ja mõistmiseks. Mõistmiseks ka variandis, kuivõrd on huvipakkuv seos ajas muutunud ning kas selle ühe koostisosa mõjujõu suurenemise-vähenemisega on kaasnenud ka mingid muudatused teise osapoolega. Muidugi võimaldab selline küsimusepüstitus arvukalt erisuunalisi ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English