Christoph Wrembek SJ

Christoph Wrembek SJ has written 3 posts for K&T

Hirm kirikus. Isa Christoph Wrembeki ettekanne EELK vaimulike konverentsil 25.01.2022 Nelijärvel

Armsad õed ja vennad! Mina olen Christoph Wrembek. Ma olen jesuiit [näitab kirjale„Jesuit inside“oma džempril]. Me oleme täna hirmu kohta palju kuulnud. Nopin rõõmuga üles mõned mõtted eeskõnelejatelt ja arendan neid edasi. „Hirm kirikus“ on meie põhiteema. Ma arutlen sellel teemal kolmes osas, nagu jesuiitidel on sajandeid tavaks olnud. Esmalt võtan ma teksti 1. Moosese […]

Mis on fundamentalism?

Fundamentalism suurtes usundites, nagu seda on kristlus, judaism ja islam, aga ka teistes maailmavaadetes (kaasa arvatud ateism!) on meie päevil muutunud oluliseks tõsiasjaks, mida jälgivad murega nii kirik kui ka valitsused. Fundamentalismi olemust selgitatakse järgnevalt lähemalt näidetega meie oma kristlikust usust. Seejuures vaadeldakse lähemalt kolme küsimust: Mis on fundamentalism? Kust fundamentalism pärineb? Mis on selle […]

Kuidas saab kirik inimesi nende spirituaalsuse otsinguil aidata?

Mõnes Euroopa riigis on täheldatavad arengud, mis nii mõndagi üllatavad: seal rajatakse koolituskeskustesse, õppehoonetesse, ravikeskustesse ja ka mujale kasvaval määral nn meditatsiooniruume. Näib, et kaasaja inimene vajab vaikust, ta tahab välja astuda argipäeva mürast, töörutiinist, meelelahutuse vaimuvaesusest, mis teda kui tahtejõuetut, kellel pole oma mina, siia ja sinna tõukavad. Ta tahab enda sisse vaadata ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English