Christoph Elsas

Christoph Elsas has written 2 posts for K&T

Polüteism, monoteism ja ateism usundiloolisest vaatenurgast (2. osa)

Artikli esimene pool (K&T nr 42/ 28.9.2012) visandas esmalt arengu Piibli monoteismini ning käsitles seejärel religiooniteaduslikke mõisteid „ateism“, „polüteism“ ja „monoteism“, jõudes sedastuseni, et kristliku monoteismi läbilöök Rooma riigis eeldab tendentsi ühe Jumala monopoliseerimisele ühe keisri poolt.   * Sellele vastab teiselt poolt, pidades silmas Kreeka-Rooma vanaaega (olgu see osalt ka terminoloogia küsimus), kõnelemine „paganlikust […]

Polüteism, monoteism ja ateism usundiloolisest vaatenurgast (1. osa)

1. Areng Piibli monoteismini Minu kallis kolleeg Erhard Gerstenberger[1], kellega olen ühiste Vana Testamendi teaduse ja usundiloo seminaride kaudu eriliselt seotud, on rõhutanud, et „jumalausu ühtsus peitub üksnes meie vaatenurgas“ (Gerstenberger 2009, 9). Iisraeli sotsiaalajaloost lähtudes (samas, 21jj) teeb Gerstenberger kõigepealt vahet perekonna- ja suguharujumaluse vahel (samas, 26jj), kasutades neist rääkides märksõnu nagu „ettevaatusabinõud tugevamate, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English