Christine Svinth-Værge Põder

Christine Svinth-Værge Põder has written 4 posts for K&T

Ohvriterminoloogia ja armulaud

Reformaatorid vältisid ohvri mõiste kasutamist, selleks et rõhutada, et armulaud on puhas vastuvõtmine ja ei midagi sellist, mida kogudus või preestrid annavad Jumalale. Sellega seoses tõstatuvad aga kaks küsimust: 1. Milliseid arusaamu väljendab ohvriterminoloogia Lutheri ”Sermonis Uuest Testamendist” – ja kas neid arusaamu on võimalik väljendada muul viisil. 2. Mida tähendab armulaua jaoks see, et reformaatorid […]

Karl Barthi kiriklik dogmaatika

Teoloogiline refleksioonivorm Karl Barth töötas Baselis professorina peaaegu kolm aastakümmet. Sel ajal valmisid peamised osad tema suurest, lõpetamata jäänud „Kiriklikust dogmaatikast“ (KD). Barthi põhimõtteline lähtekoht – ka KD-s – on tõdemus, et teoloogial ei ole kunagi võimalik öelda viimast sõna, vaid ta püüab alati oma teemat uuesti mõista. Nii KD mahukuses kui lõpetamata kujus võib […]

Üks täiesti teistsugune reformatsioonijuubel: I maailmasõda kui katalüsaator teoloogilisele uuenemisele

Reformatsioonijuubel 1917 ja 2017 Nüüdseks möödunud 2017 oli suur juubeliaasta. Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistati rohkete konverentside, publikatsioonide ja kultuuriüritustega. Saksamaal toimus see muuhulgas 10 aastat väldanud algustakti, „Lutheri dekaadiga“. Ka Taanis markeeriti 500. aastapäeva mitme aasta vältel, seda nii uurimisprojektide kui laiemale rahvale mõeldud ettevõtmiste näol. Tagasivaade Saksamaa reformatsioonijuubelile 100 aasta eest võib heita uut […]

Palve tähendus Karl Barthi teoloogias

Šveitsi teoloog Karl Barth sai aastal 1922 kuulsaks tänu oma plahvatusliku mõjuga Rooma kirja kommentaarile. Veidi peale selle ilmumist kirjutas ta ühes ettekandes järgmised markantsed laused: „Me peame teoloogidena kõnelema Jumalast. Oleme aga inimesed ega saa sellistena Jumalast kõnelda. Me peame teadma mõlemat, oma pidamist ja oma mitte-suutmist, ning just sellega andma Jumalale au“. See […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English