Arthur Võõbus

Arthur Võõbus has written 6 posts for K&T

Vana Testamendi tekstikriitika, 2

Artikli esimene osa ilmus 6. mail 2022. a. V Septuaginta Septuaginta tekkimise üle tahab meid kuulus Aristease kiri üksikasjalikult informeerida. See on ürik, mis sai tuttavaks ladina tõlkes juba 1471 ja alles sajand hiljem kreeka originaalis. Selle autor tahab olla mees, kes nendele sündmustele on kõige lähemalt kaasa elanud. Esmalt kuulame selle lugu. Ühel päeval […]

Vana Testamendi tekstikriitika, 1

Eessõna Arthur Võõbuse „Vana Testamendi tekstikriitikale“ Arthur Võõbus on üks tuntumaid, kui mitte kõige tuntum Eesti päritolu humanitaarteadlane maailmas. On hea, et ta põgenes 1944. aastal välismaale ja sai ennast teadlasena teostada, sest tema panus usuteaduse, kirikuloo, süroloogia ja piibliteaduste vallas on märkimisväärne. Eestis endas on Võõbus seevastu vähetuntud ja tema tööde avaldamine jätkuvalt oluline. […]

Sümboolika, 3. osa (X-XIV)

X. Nikaia Usutunnistus  Teine oikumeeniline sümbol on tuntud Nikaia usutunnistuse nime all. Ka siin on tegemist sama nähtega nagu see apostlite usutunnistuse juures juba tuttavaks saanud: selle nime taga seisab pikk ja keeruline ajalugu. See usutunnistus, mida Nikaia kontsiil juunis aastal 325 lõi, vajab lähemat vaatlust, sest see ei ole mitte see, millega oleme tuttavad, vaid ainult selle algstaadium. Seega on kaks usutunnistust, […]

Sümboolika, 2. osa (V–IX)

V. Katsed tungida veel kaugemale ja sügavamale usutunnistuse tekkimise ajaloosse Sellega meie jõuame ülitähtsa küsimuse juurde, nimelt kui kaugele võib jälgida vana-kristluse arenemise loos ristimise sümbolit, usutunnis­tust? Kas on võimalik leida sugemeid, mis on veelgi vanemad kui need, mida oleme käsitlenud? See on täielikult ajalooline küsimus. See, kas meie vana Rooma ristimise usutunnistusele ja sellest […]

Sümboolika, 1. osa (I-IV)

Sisu ülevaade:I. TerminoloogiaII. Apostlik usutunnistus III. Rooma vana ristimise sümbol IV. Rooma vana ristimise sümboli probleem idamaa kirikusV. Katsed tungida veel kaugemale ja sügavamale usutunnistuse tekkimise ajaloosseVI. Triaadilised vormelidVII. Laiemalt täiendatud ja arendatud vormelidVIII. Rooma vana ristimise sümboli eelloo konstrueerimineIX. Kõige vanema usutunnistusliku vormeli teoloogiline koetisX. Nikaia usutunnistusXI. Nikaia sümboli järelmõjud: uute kujundite tekkimineXII. Nikaia–Konstantinoopoli […]

Uue Testamendi tekstikriitikast

Sissejuhatus Tekstikriitika tähistab üht avarat teaduslikku distsipliini, mis käsitleb käsi­kirju, niihästi algses kreeka keeles kui ka vanades tõlgetes, nende tunnistust teksti pärimuste suhtes, teksti tüüpe ja teksti ajaloolist arengut.[1] Tegelemine nende küsimustega loob eeldused teaduslikule orientatsioonile Piibli teksti käsitluses. Selle distsipliini kompetentsi kuuluvad ka küsimused ühenduses teksti väljaannetega ja nende kriitilise hinnanguga. Tekstikriitika tegeleb niihästi […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English