Atko Remmel

Atko Remmel has written 2 posts for K&T

„Meie peame tingimata rahvast tundma õppima“: kvantitatiivsetest religiooniuuringutest Eestis anno 2022

Eelmise aasta novembris toimunud konverentsil „Eesti elanike maailmapilt „Elust, usust ja usuelust 2020“ (EUU) uuringu valguses“ õnnestus mul ärritada tervet hulka muidu keni inimesi. Ärrituse põhjuseks olid minu tõdemused ühe spetsiifilise intellektuaalse traditsiooni, Eesti religioonisotsioloogia kohta, mille tipphetked saabuvad viieaastase intervalliga järjekordse EUU uuringu tulemuste presenteerimisel. Mu tõdemused said algtõuke nii seekordse kui ka varasemate […]

Religioonivastane võitlus Nõukogude Eestis

Nõukogude perioodi lõpust on nüüdseks möödas juba üle kahe aastakümne. Ajaloolaste sulest on ilmunud ohtralt erinevaid kirjutisi, mis seda perioodi ühe või teise nurga alt valgustavad, kuid mingil põhjusel on religiooniküsimuste käsitlemine jäänud üsna napiks – seda on puudutatud suhteliselt vähestes erialastes töödes, rääkimata nende küsimuste üle arutlemisest laiema auditooriumi ees. Seetõttu pole imestada, et […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English