Arne Hiob

Arne Hiob has written 2 posts for K&T

Jah, tõesti ajaloolis-kriitiline reduktsioon

Oma ettekandes „Usk muutuvas maailmas luterlikust vaatevinklist” (Kirik & Teoloogia, nr 113, 7.2.2014) tsiteerisin ma U. Nõmmiku ja R. Tasmuthi „Sissejuhatust eksegeetikasse” sugugi mitte sooviga halvustada raamatut või nende autoreid. Vabandan, kui keegi midagi sellist välja luges, see polnud tahtlik. Soovisin ettekande piires toetuda kiiresti ja tõhusalt autoriteetsele teosele. Urmas Nõmmik ütleb õigesti, et lühiartiklis […]

Usk muutuvas maailmas luterliku vaate kohaselt

   I Usk hoiakuna pole muutuvas maailmas muutunud. Olemas on üldinimlik usk, mis tähistab suhet millessegi: (1) usku iseendasse, (2) usku hakkamasaamisesse oma ülesandega (3), usku Immanuel Kanti „Jumala kui praktilise mõistuse postulaadi“ mõttes (paljud rahvad tunnevad Taevaisa) jne. Ka kristlik usk ei muutu, tähendades alati suhet Kristusega: „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English