Ariel Süvari

Ariel Süvari has written 4 posts for K&T

Tule! Jutlus Valvamispühapäevaks (Ml 3:13–18)

„Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Mida me su kohta oleme rääkinud?“ Te ütlete: „Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad.“ Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja […]

Risti(vastupidine)teoloogia

Küsimus kuulutusülesandest või täpsemalt selle sisust on proovikivi, mis ei igane. Tõenäoliselt iga põlvkond usklikke seisab sarnase probleemi ees: mis on usk ja selle sõnum, mille eest me seisame ja mida me kõneleme oma maailmale (ehk kõigile, kellega me kokku puutume, olgu siis auditooriumiks usklik või uskmatu)? Kuigi mõiste „ristiteoloogia“ on omistatav Martin Lutherile, mis ehk kõige filigraansemalt joonistub […]

Latet armastav kristlane?

Tulin just raamatukogu kohvikust, kus lubasin endale ühe tassi piimakohvi. Selline hetk on minu jaoks pisut premeeriva iseloomuga: pärast mõnetunnist tööd raamatukogus on meeliülendav võtta soe, magus ja pisut vahune late, istuda õdusas miljöös, vaadata inimesi ning tunda, kuidas soe kosutav jook täidab sind õndsa lummusega. Ometi täna ei läinud kõik plaanipäraselt. Tassi joogiga käes […]

Mis on maatriks?

Patust rääkimine ei ole tänapäeval populaarne. Mõiste tundub arhailine mälestus, mis seondub pigem kaua aega tagasi oluliseks peetud kategooriatega, mis justkui täna enam ei päde. Ehk kerkib see veel esile kõnepruugis, mis aeg-ajalt meenutab juba ununema kippuvat maailmavaadet. Nagu näiteks „Mis pattu mina olen teinud, et mulle saab osaks…“ (midagi halba või negatiivset.) Ei ole […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English