Anu Põldsam

Anu Põldsam has written 10 posts for K&T

Üksinduse randadel

Katkend Artur Alliksaare luuletusest „Üksinduse randadel“: „Kannatus, laulude taevasse kõrguv,see on mu valvusetähis,majakas, tõotust ja lohutust nõrguv,võrratu lootuse lähis. Teadvus end ahtasse teokarpi suleb,hing ent on virge ja vaba,just nagu taipaks ta seda, mis tulebtalve ja hangede taga.“ Siin on me pide- ja puutepunkt kesk ilmaruumi ja ajamerd.Siin, kus me keelel on kodu ja me […]

Judaistika – kellele ja milleks?

Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise peagi saabuv kolmekümnes aastapäev ning pea kahesaja aasta möödumine akadeemilise juudi teaduse rajaja Leopold Zunzi välja antud ajakirja Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums („Juudi Teaduse Ajakiri“) esmanumbri ilmumisest aastal 1823 pakuvad võimaluse arutleda judaistika koha üle tänases usuteaduskonnas ja ülikoolides viljeldavate teadusdistsipliinide hulgas laiemalt ning küsida, kas, kellele ning millisel […]

Amos Oz – inimene nagu raamat

„Kui ma olin väike, tahtsin ma suureks kasvades saada raamatuks. Mitte kirjanikuks. Inimesi ja ka kirjanikke on sama lihtne tappa nagu sipelgaid. Aga mitte raamatuid: ükskõik kui süstemaatiliselt te ka üritaksite neid hävitada, on alati võimalus, et mõni köide jääb siiski alles ning elab edasi mõne kõrvalise raamatukogu riiulil kusagil Reykjavikis, Valladolidis või Vancouveris.“ Amos […]

Kiusatuse võitmine ja loobumise läbi leidmine (Hb 2:17–18)

Tänase paastu- ja meeleparandusaja esimese pühapäeva keskmes seisab Jeesus kui kiusatuste võitja, kelle kohta Kirjas heebrealastele öeldakse: „Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.“ (Hb 2:17–18) Pole teada, kes […]

Teoloogiaharidus Tartu ülikooli usuteaduskonnas, 2. osa

Vt artikli esimest osa siit. Tartu ülikooli usuteaduskonnas antava teoloogiahariduse raskuspunktide üle arutlemine on tänapäeval paljuski kantud soovist leida aja- ning asjakohane enesemääratlus. Selleks et teada, kes me oleme täna ja kes tahame olla homme, on vältimatu küsida, kes me olime eile ja kas usuteaduskonna tegutsemise järjepidevus (millest saab vaatamata selle lühemat ja pikemat aega […]

Teoloogiahariduse raskuspunkte Tartu Ülikooli usuteaduskonnas läbi aegade, 1. osa

Sissejuhatus Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamisest on tänaseks möödas 25 aastat ning sellega seoses on jällegi aeg heita pilk minevikku, et seada samme tulevikku. See tähtpäev annab hea põhjuse nii usuteadlastele kui ka usuteaduse huvilistele ja sõpradele või ka kriitikutele taaskord endalt küsida, kas Jumalal on 21. sajandil ülikoolis kohta. Kui ei, siis mis põhjusel, ning […]

Mis puust oled sa tehtud?

    ***     Mis puust oled sa tehtud? Oled sa margapuu, riistapuu, rööbaspuu, kardinapuu, käsipuu, mastipuu, mõõdupuu, pealispuu, raudpuu, pidepuu, redelipuu, ristipuu, püstpuu, roolipuu, selgpuu, sõlgpuu, pesupuu, tallapuu, kangaspuu, tõkkepuu, rajapuu, tüüripuu, võllapuu, riidepuu, mesipuu, ahjupuu,  lõkkepuu, hiiepuu, sugupuu? Hea ja kurja tundmise puu? Okkaline, lehine, igihaljas, oma või võõrliik? Kas su juured […]

On pühapäev tore päev

„On pühapäev tore päev, tore päev, sest isa töölt koju jääb, koju jääb. Ja terve päev igal pool, igal pool me käime koos, üheskoos, üheskoos“ (Heldur Karmo). Paljude jaoks on pühapäev tõepoolest tore päev – kõik kodused on koos ning ühisel jõul saab ära teha palju majapidamistöid, mis nädala jooksul kuhjunud on (pesta pesu, riisuda […]

Silmast silma

Viimase kuu aja jooksul on Kirikus & Teoloogias olnud võimalik lugeda erinevaid arvamusi Euroopas hetkel äärmiselt aktuaalsel pagulasküsimuse (kas-keda-miks-miks mitte-kui palju-kuidas) teemal. On esitatud üldinimlikke, eetilisi ja teoloogilisi vaatenurki kui ka põhjalikumat poliitilist analüüsi (Aare Luup, „Immigrantidest pragmaatiliselt ja teoloogiliselt. Jeesus – kas sisserändaja või põgeniku poeg?“ 19. juuni 2015; Johann-Christian Põder, „Aga kas kõiki […]

Minu, meie, nende Jeruusalemm. Pilguheit tänapäevase Iisraeli ühiskonna mõningatele valupunktidele

Astun uksest välja ja mind tervitab ere päike. Majade ühtemoodi heledast kivist seinad otsekui kiirgavad valgust ja sunnivad esiti silmi kissitama. Õhk on kuiv ja soe ning täis aimdust, et tuleb üks järjekordne palav päev. Prügikonteineri kaanel lösutab punane kass ning tavapäraselt kärarikas ja autosid täis tänav on peaaegu tühi ja vaikne. Üksikute möödakäijate huulilt […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English