Anti Toplaan

Anti Toplaan has written 3 posts for K&T

Kirik kui perekond

EELK viimasel, Tallinnas toimunud kirikukogu istungil arutati ja hääletati muuhulgas EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muudatusettepanekuid, mis takerdusid 2/3 hääleenamuse nõude saavutamise taha. Selle põhjusi ja tagamaid on enda vaatenurgast valgustanud antud väljaaande lehekülgedel seni peamiselt protsessi suhtes valdavalt kriitiliselt meelestatud kirikukogu saadikud ja teoloogid. Seni toimunud arenguid on kokkuvõtvalt käsitlenud samas kirikukogu saadik ja õiguskomisjini […]

Kes küll on suurim taevariigis? (Mt 18:1–6, 10)

„Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: „Kes küll on suurim taevariigis?“ Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe […]

Ligimese teenimine (Mt 25:40)

„Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.“ (Mt 25:40) Neljateistkümnenda nelipühajärgse pühapäeva keskne sõnum puudutab küsimusi, mis on seotud nii perekonnas, koguduses kui ühiskonnas toimiva ligimese teenimisega. Vana Testamendi kohaselt oli ligimeseks rahvuskaaslane, sõber või vend, mõnikord ka omal maal elav võõramaalane. Uue Testamendi […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English