Annika Laats

Annika Laats has written 10 posts for K&T

Ma tänan Jumalat keset puudust. Jutlus lõikustänupühaks (Mk 8:1–9)

„Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvahulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile: „Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist […]

Jumal pöördub sinu poole. Ülestõusmispühade jutlus (Jh 20:11–18)

„Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis, ja need ütlesid talle: „Naine, miks sa nutad?“ Tema vastas neile: „Nad on mu Issanda ära viinud ja ma ei tea, […]

Õigest elamisest ja õigeksmõistmisest (Gl 2:16–21; Lk 18:9–14)

„„Me teame, et inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse. Seepärast oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte Seaduse tegude kaudu, sest Seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtegi inimest.“ Kui aga meid meie püüdes saada õigeks Kristuses ometi leitakse patused olevat, kas […]

Mis värvi on Jumala silmad? (Ps 32:8)

„Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.”” (Ps 32:8) Täna, Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva päikesetõusul, olid tuhanded silmad suunatud üles taeva poole. On eriline, et need samad kolm värvi, mis taeva poole heisatud lipul – sinine ja must ja valge […]

Nelipühajutlus (4Ms 11:11, 12, 14–17, 24–25)

„Ja Mooses ütles Issandale: „Miks oled teinud paha oma sulasele? Miks ei ole ma leidnud armu sinu silma ees, et paned kogu selle rahva koormaks minu peale? Kas olen mina kogu selle rahva pärast olnud lapseootel või olen mina tema sünnitanud, et sa ütled mulle: Kanna teda süles, nagu hoidja kannab imikut, maale, mille sa […]

Et hing oleks hoitud

Tänavu jaanuaris Roostal toimunud Vaimulike Konverentsil sedastas anglikaani kiriku külaline arhidiakon Paul Wright rühmatööd läbi viies, et kogu kristliku kiriku töö on cure of souls – cura animi. Maakeelde võiks seda tõlkida hingede ravina, hingede eest hoolitsemise või nende tervendamisena. Kuidas nõnda? Kas hingehoid pole siiski mitte üks kirikliku tegevuse haru, praktilise teoloogia üks alalõike? […]

Tema pääste on kohal (Lk 18:1–8)

„Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida: „Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis: „Kaitse mu õigust mu vastase vastu!“ Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast ta mõtles endamisi: „Ehk […]

Misjon – elu ja surma küsimus

Minu ülesandeks on kõneleda misjonist süstemaatilise teoloogia vaatevinklist. Teadupärast on süstemaatilise teoloogia põhiülesandeks kristluse igikestva põhisisu uuel kombel mõtestamine ja sõnastamine iga uue põlvkonna jaoks. Seetõttu on süstemaatiline teoloogia minu jaoks alati otseselt seotud tegeliku usuteadusega – praktilise tööga tänapäeva inimeste keskel. Just sellest on tingitud ka mu ettekande asukoht kusagil klassikalise süstemaatilise teoloogia ja […]

Jutlus usupühastuspühal 2012 (Rm 3:28–29)

„Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi! Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata“ (Rm 3:28–29). Sõnum õigeksmõistmisest usu läbi mõjub tänases maailmas täieliku võõrkehana. Enamgi veel, see oleks otsekui võõrkeelne jutt, mille mõte läheb kaduma. Kui aga […]

Jutlus vana-aastaõhtuks (Rm 8:31b-39)

„Kui Jumal on meie poolt, kes siis võib olla meie vastu? Tema, kes enese Poegagi ei säästnud, vaid loovutas Tema meie kõikide eest, – kuidas Ta ei peaks siis oma Pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb! Kes võib meid surma mõista? Kristus Jeesus on, kes suri, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English