Anne Kull

Anne Kull has written 14 posts for K&T

Grazi protsessist ja inimväärikusest

Euroopa Kirikute Konverentsi ja Grazi Karl-Franzi nimelise Ülikooli koostöös toimus 25.–28. septembril 2013 Euroopa teoloogiateaduskondade neljas konsultatsioon. Kohal ei olnud ainult teaduskondade esindajad, vaid ka piiskopid, metropoliidid jm dignitaarid, nagu Grazi aselinnapea, ülikooli aserektor jt. Esimene nn Grazi protsessi ehk oikumeenilise teoloogilise hariduse edendamise konsultatsioon toimus 4.–7. juulil 2002 teemal „Teoloogia tulevik“, teine 6.–9. juulil […]

Üks tont käib mööda ilma – ääremärkustest hüperlingini

Alles see oli, kui internet muutus reaalselt kasulikuks. Ja juba kõlab hääli, et internet teeb meid rumalaks, pealiskaudseks, hajutab tähelepanu jne. Näiteks kirjanik ja esseist Nicholas Carr (Diplomaatia, september 2010, lk 14) väidab, et uuringud näitavad, et inimesed, kes loevad linkidega läbi pikitud teksti, hoomavad seda vähem kui inimesed, kes loevad paberile trükitud sõnu. Inimesed, […]

Teoloogia biokultuurilise paradigma võtmes

Inimeste mõtlemisel on kalduvus seostada algust ja olemust: kui me teame, kuidas mingi asi alguse sai, siis me eeldatavasti teame ka selle olemust. Ja kui miski hakkab erinema oma algolekust, siis on tegemist reetmise või kõrvalekaldumisega, sest algus on tõelisem ja ehtsam kui järgnevad ajastud ning arengud. Selle loogika järgi täiskasvanud inimene on kõrvalekaldumine ehtsast […]

Teoloogilisest haridusest 21. sajandil

Kirik & Teoloogia (nr 27/ 15.6.2012) kajastas Kirikute Maailmanõukogu vahendusel Norras Granavoldenis toimunud olulist teoloogilise hariduse konsultatsiooni. Eestist võttis osa prof Anne Kull Tartu Ülikooli usuteaduskonnast. Kirik & Teoloogia palus tal üritust osaleja vaatevinklist kommenteerida. * 6.–8. juunil Kirikute Maailmanõukogu, Euroopa Kirikute Konverentsi ja MF Norra Teoloogiakooli (Det teologiske menighetsfakultet) eestvedamisel toimunud konsultatsioonil tutvustati teoloogilise […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English