Anne Kull

Anne Kull has written 14 posts for K&T

Elada armastust (Rm 12:6–16)

„Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. […]

Lugedes Annika Laatsi esseede kogumikku „Valgus läbi mõrade“

Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv andis oma soovituse sellele raamatule Rahvusringhäälingu kultuuriportaalis: „Ainet mitut masti mõteluseks jagub siin küll ja veel. Just hästi inimlik, soe ja lähedane suhe võimaliku lugejaga on see, mis teeb ta [Laatsi] raamatu korraga targaks ja armsaks. Ta ei eelda, et hea lugeja orienteeruks usuilma aastatuhandetega kivinenud dogmades, ta lähtub põhilisest, […]

Usust ja uuenemisest (Ne 8:1–12)

„Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese Seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Ja preester Esra tõi Seaduse koguduse ette, niihästi meeste kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu esimesel päeval. Ja ta luges seda Veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani […]

Armasta kogu oma mõistusega (Mt 22:34–40)

„Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates: „Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?“ Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle […]

Kas Jeesus mõtles seda, mida ta ütles?

Enamik kristlasi on rahul, kui nad ei pea kaklema või sõdima. Ent kaugeltki mitte kõik ei poolda vägivallatut vastupanu õigluse saavutamiseks. Samas avaliku konflikti puudumine ei osuta ilmtingimata rahule või vägivallatusele. Näiteks vägivaldsed ja ebaõiglased sotsiaalsed süsteemid ei muutu iseenesest, ilma et keegi peaks oma mugavustsoonist lahkuma. Teisalt on võimalik, et vägivallatust on mõistetud absoluutse […]

Liimiks on alati armastus (Rm 10:12–18)

„Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid […]

Armastuse töö. Vítor Westhelle in memoriam

Vítor Westhelle armastas korrata Taani filosoofi Søren Kierkegaardi sõnu: kõige isetum armastuse töö on surnute mälestamine, sest surnu ei saa n-ö samaga vastata. Nõnda oleme sarnases situatsioonis naistega, kes läksid Jeesuse hauale sabatipäeval. Surm ei ole lõpp. Armastuse ja leina töö päädib üllatusega: see osutub ülestõusmise praktikaks. Ükski armastuse tegu ei lähe kaotsi ega ole […]

Samaaria naise õppetund (Jh 4:5–26)

„Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile; seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!” Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles […]

Sõdu võidetakse relvadega, aga rahu ideedega

Sellele briti kauaaegse ülemrabi Jonathan Sacksi raamatu „Mitte Jumala nimel: vastamisi religioosse vägivallagaga“ (Jonathan Sacks, Not in God’s Name: Confronting Religious Violence, UK: Hodder & Stoughton, 2015) kesksele väitele on sobilik uue õppeaasta alguses viidata, mõeldes kõigile teoloogia ja religiooniuuringute õppijatele ja õpetajatele. Me õpime teoloogiat ja uurime religioone, selleks et paremini aru saada meie […]

Usust usku

Nii nagu keegi ei osanud ette ennustada Nõukogude Liidu lagunemist, nii on olnud ette ennustamatud ka mitmed muud sotsiaalsed nähtused. Ei oodatud, et religioon tõuseb taas poliitilisse ja avalikku teadvusse nii jõuliselt – tõsi, see religioon ei olnud kristlus ja tähelepanu põhjustas vägivald. Ei oodatud, et fundamentalism politiseerub globaalselt nii tugevalt ja leiab religioonidest väljaspoolgi […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English