Anne Burghardt

Anne Burghardt has written 18 posts for K&T

Rahvusvaheline pilguheit: luterlik haridus maailmas

Kuigi minu ettekande pealkiri kõneleb üldsõnaliselt luterlikust haridusest maailmas, tuleb järgnevalt siiski juttu kõrgharidusest ja nagu ütleb ettekande pealkirigi, võimaldavad ajalised raamid seda teha vaid põgusalt. Vastavalt peatungi ma kõigepealt lühidalt viimase Luterliku Maailmaliidu täiskogu hariduse-teemalisel sõnumil, seejärel vaatlen põgusalt luterlikele kirikutele teoloogide ja vaimulikkonna järelkasvu pakkuvate kõrgkoolide peamisi mudeleid ja toon välja mõned konkreetsed […]

EELK vaimulike konverents toimus sel aastal veebikeskkonnas

25. mail 2021 toimus Zoom’i veebikeskkonnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulike konverents, millest võttis osa üle 70 vaimuliku. Konverentsi algusosas andis peapiiskop Urmas Viilma ülevaate olukorrast kirikus, rõhutades vajadust üksteisele silma vaadata, üksteisega rääkida ja üksteist ära kuulata. Seekordse vaimulike konverentsi keskme moodustasid inimelu alguse ja lõpuga seotud küsimuste arutamine. Rostocki Ülikooli professor dr […]

Muljeid Luterliku Maailmaliidu konsultatsioonilt „Me usume Pühasse Vaimusse: üleilmseid vaateid luterlikule identiteedile“

23.–28. oktoobrini 2019 toimus Etioopias Addis Abebas Luterliku Maailmaliidu korraldatud konsultatsioon, mille eesmärgiks oli arutleda pneumatoloogilisest vaatevinklist selle üle, mida tähendab luterlaseks olemine tänapäeval. Konsultatsioonist võtsid osa teoloogid ja kirikuliikmed kogu maailmast. Korraldajad olid seadnud eesmärgiks panna toimunud arutelude tulemusel kokku küsimused, mille alusel sõnastatakse uurimisküsimused luterlike identiteetide uurimiseks või, nagu konverentsi vältel täpsustati, luterliku […]

Ma olen ristitud (5Ms 7:6-8)

„Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille […]

Vabaks hirmust ja muretsemisest (Ap 12:1-11)

Aga sel ajal hakkas kuningas Heroodes mõnele kogudusest kurja tegema. Ta tappis mõõgaga Jaakobuse, Johannese venna. Aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse. See oli just hapnemata leibade pühal. Heroodes vahistas Peetruse ja pani ta vanglasse ning andis nelja neljamehelise sõdurite salga valvata, kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette tuua. Nii […]

Episkope’st luterlikes kirikutes, 2. osa

Loe artikli 1. osa siit.   Episkope käsitlus Luterliku Maailmaliidu Lundi avalduses (2007) Nagu juba paaril korral viidatud, on luterlik ametimõistmine võimaldanud omavahel osaduses olla nii neil luterlikel kirikutel, kus on säilinud piiskoppide ajalooline suktsessioon (või kes on selle uuesti vastu võtnud), kui neil, kel seda suktsessiooni ei ole. See on omakorda loonud olukorra, kus […]

Episkope’st luterlikes kirikutes, 1. osa

Erinevatesse konfessioonidesse kuuluvate kirikute juhtimisstruktuure vaadates torkab kerge vaevaga silma, et ühetaolisusest siin kõneleda ei saa. Mõistagi väljendub kiriku teoloogia ka juhtimisvormides. Sakramentaalsust rõhutavad kirikud kalduvad toonitama hierarhilisust nii loomiskorras kui vaimulikus ametis ja kiriku juhtimises; teoloogia, mis rõhutab pigem inimeste samaaegset patusust ja õigeksmõistetust ning kõigi usklike resp. ristitute üldist preesterlust, kaldub asetama suuremat […]

Ülesvõtmisest (The Rapture) ja selle idee mõjudest

Hiljuti sattusin pooljuhtumisi lugema Ameerika luterliku teoloogi Barbara Rossingi 2004.a. ilmunud raamatut „The Rapture Exposed“ (eestikeelne tõlge võiks olla umbes midagi sellist nagu „Ülesvõtmise paljastus“). See teos pani taaskord järele mõtlema omavolilise piiblitõlgenduse hävitavate tagajärgede üle mitte üksnes üksikisikutele, vaid ka geopoliitilistele arengutele. Esmalt paar sõna abiks neile, kes ei ole juhtumisi midagi kuulnud eriti […]

Naiste ordinatsioon oikumeeniliste kõneluste kontekstis

Sissejuhatus Naiste ordinatsiooni küsimus on üleilmses oikumeenilises liikumises olnud kõne all juba Kirikute Maailmanõukogu (KMN) rajamisest saadik. 1948. a KMN esimesel täiskogul sõnastas komitee „Naiste elu ja töö kirikutes” järgmise avalduse: „Kirikud ei ole ühel meelel selles osas, kas lubada naisi täielikult vaimulikku ametisse või mitte. Osad kirikud ei ole teoloogilistel põhjustel valmis kaaluma sellise […]

Jõuluaegse pühaderingi ajalooline taust

Esimesel kolmel aastasajal pKr tähistasid kristlased iga-aastase suurpühana vaid ülestõusmispüha. Alles 3. sajandi lõpu poole lisandus sellele esialgu kiriku idaosas Kristuse ilmumispüha (epifaania) 6. jaanuaril ning esialgu kiriku lääneosas Kristuse sünnipüha 25. detsembril. Nii jõulud kui epifaania ei järgi erinevalt ülestõusmispühast mitte kuu-, vaid päikesekalendrit. Epifaania Kristuse ilmumise püha ehk epifaania (kr epipháneia, ilmumine) on […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English