Anna-Liisa Vaher

Anna-Liisa Vaher has written 5 posts for K&T

Mäetippu jõudmine (Fl 2:5−11)

Tarvastus 28. märtsil 2010, Palmipuudepühal Hümn Kristusele: „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud […]

Kanda head vilja! (Lk 13:6–9)

„Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?” Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, […]

Täiuslikkus armastuses. Jutlus vabariigi aastapäevaks (2Kr 13:11)

„Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega!“ (2Kr 13:11). Inimene kogu oma olemusega kannab enda sisimas sügavat soovi saavutada midagi täiuslikku. Täiuslikku töökohta, perekonda, haridust, riiki. Lühidalt öeldes igatseme täiuslikku elu, kus iial ei puuduks rahulolu ning kindlustunne. Vana-Hiina […]

Paastu algus (Mk 1:12–13)

„Ja kohe ajas vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ja inglid teenisid teda.“ (Mk 1: 12–13). Aastaring on taas täis saanud ja oleme jõudnud paastu- ehk kannatusaega. Näib küll, et alles see oli, kui kõnelesime Jeesuse kannatustest ja Kolgata teest, kiusatustest ning eneseületamistest – nüüd hakkab sama […]

Olgem tänulikud! (1Ts 5:14–24)

„Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu! Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele! Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, katsuge […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English