Angela Aljas

Angela Aljas has written 3 posts for K&T

Tõest sünoptilistes evangeeliumites ja Apostlite tegude raamatus, 2. osa

Sõna amēn kasutamine Tõeline hebraism Uues Testamendis on sage amēn, millest annab tunnistust lisaks ka kreeka vaste alēthōs kasutamine. „Aamen“, heebrea ’āmēn (ʻkindel, usaldatav’), on sõna, mida Vanas Testamendis kasutatakse kinnitussõnana, kui ühinetakse teise poolt öeldud palve, ülistuse või vandega; mõnikord esineb see ka kahekordsena (4Ms 5:22; 1Kn 1:36; Ne 5:13; Jr 11:5; 28:6) (Piibel […]

Tõest sünoptilistes evangeeliumites ja Apostlite tegude raamatus, 1. osa

„Jeesus on Tee, Tõde ja Elu, nähtav osa nähtamatust Jumalast. Ta on tee Isa juurde oma õpetuse ja eeskuju kaudu. Ta on tõde, sest Ta annab inimkonnale teada, kes on Jumal. Ta on elu, kuna ta kannab endas jumalikku vitaalsust, millest ka inimene võib jõudu ammutada“ (Fanny de Sivers 2000, 179). Osundatud Johannese evangeeliumi lõik […]

Apostlike isade kirjutised ning tee, tõde ja elu

„Jeesus ütleb talle: „Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu“ (Jh 14:6). Selles tuntud Jeesuse ütluses Johannese evangeeliumis kuuluvad mõisted „tee“, „tõde“ ja „elu“ lahutamatult kokku, kuid kas leiame niisugust sõnakasutust ka apostlike isade kirjutistest, kus näeme Piibli jaoks oluliseks saanud mõistete kasutamise järelmõju? Kas need […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English