Andres Põder

Andres Põder has written 4 posts for K&T

EELK Usuteaduse Instituudi missioon ENSV päevil

Mõeldes tagasi nõukogudeaegsele Usuteaduse Instituudile, võib öelda, et tegu oli otsekui Rowlingu Sigatüüka kooliga, mida mugude eest tuli varjata ja mis esindas üht teist, muinasjutuks või lausa olematuks kuulutatud maailma.   Siiski parandas pilti kaks asjaolu. Kõigepealt see, et tollase ühiskonna absurdsuse juures tundus iga erinevus ideaalse ja tõelisena. Teiseks see, et instituut kandis ilma poliitilise filtrita edasi iseseisva […]

Paavsti visiidist oikumeenilises perspektiivis

Paavsti ameti tähendusest Paavsti visiidi oluliseks taustaks on paavsti rolli ja tähenduse oikumeeniline mõistmine. Kirikutevahelistes kõnelustes ja mõnede teoloogide mõtteavaldustes on aeg-ajalt räägitud kirikute võimalikust vormilisest ühtsusest, näiteks rooma-katoliikluse, kreeka-katoliikluse ja evangeelsete kirikute lepingulise liiduna, kus paavst võiks olla ühtsuse sümboliks kui primus inter pares – olgu eesistuja või presidendi nime all. Ühe sellise katsena […]

Olgem osa lihaks saanud Sõnast! Jõulujutlus (Jh 1:14)

Jõulupüha jutluse tekstiks on tänavu Johannese evangeeliumi algus, kus öeldakse: „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust kui Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt“ (1:14). Kuuldud kirjakoht haarab otsekui härjal sarvist, pannes meid küsima, miks pidi Jumal saama inimeseks, kus ja kuidas me teda täna kohtame ning kus […]

Noorpõlvemälestusi Illar Hallastest

Kirik & Teoloogia on väga tänulik, et peapiiskop Andres Põder lubas valida vahetult õp Illar Hallaste matuste eel ilmuvasse numbrisse mõningaid väljavõtteid oma mälestusteraamatu mahukast käsikirjast. Elavdagu need meie mälestust varalahkunud kaasvõitlejast, aga innustagu ka mõtlema meie kiriku ja rahva viimaste aastakümnete käekäigule.   Viru-Nigula ajast (1978) Üheks sundmõtteks oli Viru-Nigula kirik korda teha. Sisetöödele […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English