Rauno Alliksaar

Rauno Alliksaar has written 2 posts for K&T

Kõnelemise märgid ehk kui suu vaikib (2. osa)

Loe artikli esimest osa ajakirja Kirik&Teoloogia nr 524, 21. jaanuaril 2022. Sõrmede keel Viipekeeltel või vähemalt viipekeelelaadsetel visuaal-kineetilistel süsteemidel on kalduvus tekkida loomulikult seal, kus kõnelemisele mingisugused takistused on seatud. Harilikult piirnevad säärased süsteemid hädavajalike teadete edastamiseks vajaliku viibete hulga ja keerukusastmega ning sestap võib neid näha hariliku žestikuleerimise osana. Tegelikkuses iseloomustab sekundaarseid viipekeeli (st […]

Kõnelemise märgid ehk kui suu vaikib (1. osa)

Käesolevas artiklis käsitlen põgusalt mõningaid kristlikes kloostrites levinud vaikimispraktika aspekte, iseäranis mis puutub ühiselulise monastitsismi puhul paratamatult esile kerkivate praktilistesse elukorralduslikesse küsimustesse ning täpsemalt seda, kuidas vaikimiskombe kõrval kasutati žesti- või viipekeeli, mille abil vajalikku infot edastada. Lähema vaatluse alla võtan aga benediktliku traditsiooni ning keskaegses Euroopas Nursia Benedictuse reegleid järginud kloostrid, mille kohta on […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English