Alar Laats

Alar Laats has written 28 posts for K&T

Monofüsiidid, 2. osa (Põhja-Aafrika ja Süüria kirikud)

Etioopia Ortodoksne Tewahedo Kirik Etioopia Ortodoksne Tewahedo Kirik on Kopti kiriku tütarkirik, mis on oma suuruse poolest juba ammu ületanud emakiriku. Täiesti iseseisvaks sai ta aga alles hiljuti – umbes pool sajandit tagasi. See pikaajaline sõltuvus põhjapoolsest emakirikust seisnes aga suures osas vaid selles, et Aleksandria monofüsiitlik patriarh määras ja pühitses ametisse Etioopia kiriku pea, […]

Monofüsiidid, 1. osa (sissejuhatus ja koptid)

Sissejuhatus Monofüsiitideks on kombeks nimetada neid kristlasi, kes ei tunnistanud Halkedoni kirikukogu otsuseid, eelkõige seal vastu võetud kristoloogilist vormelit, ehk kes lausa seisid sellele vastu. Tõsi, ka nn nestoriaanid ei aktsepteerinud Halkedoni, aga nende vaimne ja kiriklik kese oli nihkumas Rooma keisririigist välja Pärsia impeeriumisse ning seetõttu nad ei osalenud eriti Halkedoni järgsetes kristoloogilistes tülides. […]

Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 3. osa

Pax Mongolica Tavaettekujutuse kohaselt kujutasid mongolite vallutusretked üht hullemat katastroofi maailma ajaloos. Nõnda räägivad nii ilukirjanduses kui ka ajalootundides nii Vene kui ka Euroopa autorid. See pole aga ainus võimalik suhtumine 13. sajandi mongolitesse. Orientaalsete kristlaste hinnang jubedaks ja metsikuis peetud mongoli sõdalastesse on olnud vastupidine: suurtele rahvahulkadele on just needsamad mongoli sõdalased toonud rahu […]

Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 2. osa

Nestoriaanid[1] Rooma impeeriumis, eriti selle idaosas toimunud suured kristoloogilised vaidlused ei puudutanud esialgu kiriku elu arenguid Pärsia kuningriigis. Siin olid omad probleemid, eriti see, kuidas tagakiusamised üle elada. Lõpuks aga jõudsid kristoloogilised küsimused siiagi. Tollel ajal tegutses Edessas mõjukas teoloogiline õppeasutus. Tegelikult oli linnas mitmeid kõrge akadeemilise tasemega koole. Peamisteks teoloogilisteks eeskujudeks olid siin Mopsuestia […]

Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 1. osa

Mõistel „orientaalsed ortodokssed kirikud“ võib olla kaks erinevat, kuigi lähedast tähendust. Orientaalseteks kirikuteks peetakse nn monofüsiitlikke, õigema nimega küll miafüsiitlikke kirikuid. Teise võimaluse kohaselt peetakse orientaalseteks kirikuteks nii monofüsiitlikke kui ka nestoriaanlikke kirikuid. Seega on teise tähenduse kohaselt orientaalsete ortodokssete kirikute perekond laiem, haarab endasse rohkem kirikuid. Esimese tähenduse puhul on määravaks teoloogilised tegurid – […]

Oikumeenilised kirikukogud ja ristiusu kontseptualiseerumine, 2. osa

Nestoriose ja Kürillose lugu 428. aastal tegi keiser Theodosios II Konstantinoopoli patriarhiks oma kõnekuse tõttu kuulsaks saanud munkpreester Nestoriose Antiookiast, mehe, kes oli kõikvõimalike hereesiate äge vastane. Üldjoontes oli pealinnas domineerivaks Antiookia koolkonna mõju. Aga suures linnas ei puudunud muidugi ka Aleksandria teoloogia kaitsjad. Umbes sellel ajal puhkes seal tüli kahe koolkonna pooldajate vahel küsimuses, […]

Oikumeenilised kirikukogud ja ristiusu kontseptualiseerumine, 1. osa

Kristluses toimusid I aastatuhande jooksul olulised arengud. Juhtrolli etendas siin kreekakeelne Rooma impeeriumi idaosa. II aastatuhandel jätkusid arengud eelkõige just ladinakeelses läänes. Ida seevastu jäi oma eelnevate arengute juurde. Loomulikult toimus siingi arenguid, aga mitte enam nii jõuliselt. Seetõttu on I aastatuhandel kujunenud teoloogilised arusaamad ja kiriku struktuur põhijoontes muutumatult kehtivad ka tänapäeva ida-ortodoksses kirikus. […]

Vene vanausuliste harud, 2. osa

Fedossejevlased Fedossejevlased[1] on märgatavalt rangemad vanausulised kui pomoorid. Ka nemad usuvad Antikristuse tegevusesse nii Vene Ortodoksses Kirikus (VOK) kui ka riigis ja ühiskonnas tervikuna. Seda usku viivad nad tegelikkuses ellu aga järjekindlamalt kui pomoorid. Kõik fedossejevlaste kogudused on iseseisvad ning neil ei ole siiani põhimõttelist kõiki ühendavat organisatsiooni, kuigi ettevaatlikke katseid kõiki haarava koordineeriva organi […]

Vene vanausuliste harud, 1. osa

Preesterlikud vanausulised Preesterlikud vanausulised on need, kes ei eita riigikirikut absoluutses mõttes. Seal ametisse seatud preestrid on pärast „parandamist“ kõlbulikud. Aga muidugi veelgi parem oleks, kui ei peaks piirduma ühel või teisel põhjusel riigikirikust lahkunud „parandatud“ preestritega, vaid oleksid oma piiskopid, kes ordineeriksid preestriteks oma kiriku kandidaate. Tänapäeval on olemas kolm vanausuliste kirikut oma piiskoppide […]

Vene sektid, 2. osa (duhhoboorid ja molokaanid)

Duhhoboorid Duhhoboorid on selle nime saanud oma vastaste, Vene Ortodoksse Kiriku (VOK) tegelaste käest. Neid nimetati vaimuga võitlejateks, kuna nad ei aktsepteerinud kiriklikku kultust. Hiljem hakkasid duhhoboorid aga ka ise seda nime enda kohta kasutama, kuigi teises tähenduses – nendena, kes vaimus teenivad Jumalat (Синявский 2001, 389). Nende algne enesenimetus oli „Jumala inimesed“ või ka […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English