Aivo Prükk

Aivo Prükk has written 2 posts for K&T

Jumala armastus on meile antud. Jutlus kolmainupühaks (Js 6:1–4)

„Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on […]

Palve (2Ms 32:7–14)

„Siis Issand rääkis Moosesega: „Mine astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja, on teinud pahasti! Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia. Nad on enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele ohverdanud, ja nad on öelnud: see on su jumal, Iisrael, kes sind tõi Egiptusemaalt välja!“ […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English