Ain Riistan

Ain Riistan has written 14 posts for K&T

Vastus R. Tasmuthi ettekandele „Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist“

Kui Randar Tasmuth rääkis eelnevas Uue Testamendi uurimise probleemidest ja võimalustest, siis mina räägin oma vastuses inimestest. Sest teadus, ükskõik mis teadus, käib ikka inimesi pidi ja nende kaudu. Ja räägin ka arvudest, sest ülikool on juba selline koht, kus numbritega mõõdetakse kõike, mida mõõta saab. Niisiis, seisuga sügis 2021 on Eestis akadeemiliselt Uue Testamendi […]

Kivist ja veest (2Ms 17:1-6)

„Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks liikvele Siini kõrbest, peatuspaigast teise Issanda käsu järgi; ja nad lõid leeri üles Refidimi, aga seal ei olnud rahval vett juua. Siis rahvas riidles Moosesega ja ütles: „Andke meile vett juua!” Aga Mooses vastas neile: „Miks te riidlete minuga? Miks te kiusate Issandat?” Ent rahval oli veejanu ja rahvas […]

Seksuaalsus ja seksuaalvähemused pühakirjas

Sissejuhatus Piibel on raamat, mille tähtsust ei ole võimalik üle hinnata: religioosse ja kultuurilise alustekstina mõjutab see ka tänapäeval jätkuvalt miljardite inimeste elu ja seda isegi siis, kui Piiblisse ei usuta. Sestap on eriti tundlikes küsimustes nagu seksuaalsusega seonduv ülioluline mõista, kuidas Piiblit loetakse ja tõlgendatakse. Käesoleva ettekandega tahangi tutvustada üht piibliteadustest pärinevat printsiipi – […]

Teenimatu arm (Mt 20:1–16)

„Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane!”Ja need läksid. […]

Valvamise valu ja võlu

„Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles […]

Islamifundamentalismist

Hea lugeja! Siinse arvamusloo pealkirjale võib julgelt lisada täienduse: „reklaamtekst“. Asi on selles, et allpool avaldatu on väljavõte juba esmaspäeval, 15. mail käivituva tasuta veebipõhise e-kursuse „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“ materjalidest. Kursus on mõeldud kõigile huvilistele, see kestab viis nädalat ja selle saab endale sobivas tempos läbida kodus oma arvuti taga. Kursuse autorid on […]

Usuteaduskond loob religioonide kompetentsikeskuse ning uuendatud magistriõppekavad toetavad innovatsiooni

Akadeemiline haridus: vaimne ankur Me elame kiiresti muutuva aja väljakutsete maailmas. Akadeemiline humanitaarharidus on seejuures miski, mis sarnaselt kirikutes ja teistes usuorganisatsioonides viljeldule pakub tuge püsimajäämiseks. Võimalus süveneda inimkonna religioosse pärandi rikkustesse mõjub kui ankur, mis ei lase mäsleval merel ulpival laeval karidele triivida. On hea teada, et hoolimata üha uutest kriisidest kuulutab kirik endiselt […]

Konverentsi „Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse“ tagasivaade

„Kuhu lähed, Maarjamaa? – Quo vadis Terra Mariana?“ – nii kõlab järgmisel aastal Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) poolt välja antava artiklitekogumiku pealkiri. See saab kavatsuste kohaselt olema raamat, milles käsitletakse Eesti kirikuelu aktuaalseid probleeme ja antakse ka analüütiline ülevaade EKN-i ja uuringufirma Saar-Poll koostöös teostatud religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust, usuelust 2015” (EUU 2015) tulemusist. Aga […]

Ukraina konflikti teopoliitikast: Moskva patriarhaadi perspektiiv

Geopoliitika ja teopoliitika Vene õigeusu traditsioonis kasutatakse riigi ja kiriku vaheliste suhete kirjeldamiseks Bütsantsist pärit sümfoonia mõistet, mis ideaalis tähendab koostööd, vastastikust teineteise toetamist ja vastutust, ilma et üks pool tungiks eksklusiivselt teisele kuuluvasse valdkonda. Vene Õigeusu Kirik (VÕK) on lahanud selle kontseptsiooniga kaasnevaid küsimusi 2000. aasta augustis ametlikult heakskiidetud dokumendis „Vene Õigeusu Kiriku sotsiaalse […]

Apokatastasis. Christoph Wrembeki apoloogia Jumala armastusele

„Põrgu olemasolus saab kahelda vaid väga noor ja väga õnnelik inimene,“ kõlas hiljuti mõte, mis öeldi välja teoloog Toomas Pauli ja astrofüüsik Jaan Einasto vahelises vestluses. Põrgut võib maises elus mõista nii inimese hingeseisundina kui füüsilise kannatusena, siit edasi jääb see aga valdkonda, mida kompab vaid usk. Ja usu seisukohalt oluline ei ole mitte niivõrd […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English