Aare Luup

Aare Luup has written 11 posts for K&T

Kannatuse eesmärgitusest (Hb 9:11–15)

„Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb […]

Tähendusrikas elu (Mt 16:24–27)

„Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks […]

Demütologiseerides „Tõe ja õiguse“ esimest osa

Sissejuhatus Alanud aasta esimesel poolel on küllap paljud käinud kinos vaatamas Tanel Toomi filmi „Tõde ja õigus“. See on kuuldavasti andnud inimestele põhjust pühkida tolm ka Anton Hansen Tammsaare teose „Tõde ja õigus I“ kaanelt. Nii tegin minagi uuesti üle kolmekümne aasta. Lõpetanud ammu ununenud romaani uuesti lugemise, pidin tõdema, et tegemist on tõepoolest ja […]

Armastus ei ole kohustus (Hb 12:25-29)

„Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!“ Sõnad […]

Kuidas elada maailmas, kus vastus on „ei tea“?

Viimasel ajal on üle mitmete aastate kirikuga seoses taas puhkenud arutelu homoseksuaalsuse üle. Tulenevalt käesolevatest kohalike omavalitsuse valimistest on küsimus praegu viidud küll kooseluseaduse või selle vastasuse konteksti. Ühiskonnas laiemalt on tekitanud poleemikat ja isegi polariseerumist kooseluseadus kui selline. Kas see tuli vastu võtta või mitte. Kas on tegemist abieluga võrdsustamise või millegi muuga. Kirikus […]

Kas ligimesearmastus nõuab ohvreid?

Käesoleva mõtiskluse aluseks on hiljutine telefonikõne, mille vastu võtsin. Helistajaks oli keegi aktiivne ja tubli inimene ühest väikesest luterlikust kogudusest. Ta otsis minu abi selle koguduse vaimulikul teenimisel. Temaga vestlema jäädes kujunes mul selline mulje, et neil endal pole lõpuni päris selge ning läbi mõeldud, mida nad seal teevad. Ma jäin hiljem omaette arutlema, et […]

Ühe mündi teine pool

Viimasel ajal on president Ilvese laulatuse järelkajana kuulda mitmeid seisukohavõtte EELK sees. Suuremat selgust küsib näiteks Marek Roots 13. jaanuari „Eesti Kirikus“: „Miks otsustas EELK laulatada presidendi abielu, mille ümber keerleb märkimisväärselt palju diskrediitset. Tuleks selgitada, kuidas mõistab EELK üleüldse abielu, mida tähendab meie kiriku jaoks laulatus ning millistel tingimustel võib laulatada varem lahutatuid.“ Ka […]

Immigrantidest pragmaatiliselt ja teoloogiliselt. Jeesus – kas sisserändaja või põgeniku poeg?

Põgenike ja immigrantide teemal on viimasel ajal kõneldud palju. Raske on siinjuures seisukohta võtmata jätta, eriti kui ennast igati ontliku kodanikuna tunda soovitakse. Samas tuleb vahel ette ka äärmuslikke arvamusi. Ühe äärmuse esindajad pooldavad mudelit, mille poole Rootsi praegu näib suunduvat – võtta oma maale vastu kõik, kes seda soovivad. Teise äärmuse valinute valik on […]

Mõtteid haldusreformist EELK-s: kasutame oma talenti või kaotame selle?

Kevadel 2013 võtsin ma ajalehe „Eesti Kirik“ veergudel sõna EELK haldusreformi osas. Tõmbasin paralleele ettevalmistamisel oleva omavalitsuste haldusreformi ning kirikliku haldusreformi vahele. Nagu tookord lubatud, soovin siinkohal selle teema arendamisega jätkata. Lühidalt öelduna on paljude jaoks juba ammu silmnähtav, et selline kiriklik struktuur, nagu ta praegusel kujul on, ei suuda piisavalt hästi teenida just väiksemates […]

Minu elu Andrei Hvostoviga

Viimased poolteist kuud on meie ühiskonnas käinud diskussioon selle üle, mida ikkagi lõppeks tähendab väärikas vananemine ja ilus surm. Sel teemal on sõna võtnud palju arvamusliidreid, avades teemat erinevate ja väga huvitavate vaatenurkade alt. Diskussiooni algatas Andrei Hvostov oma pihtimusliku artikliga „Minu elu Annleenaga“ Eesti Päevalehes (20.4.13), kus ta väga intiimsel, kuid mitte ekshibitsionistlikul moel […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English