Ajakirja annab välja MTÜ Kirik & Teoloogia kolleegium (kaheliikmelise juhatuse eesotsas Kadri Lääs, teine liige Thomas-Andreas Põder).

 

Kirik & Teoloogia toimetuse kontakt: toimetus@kjt.ee

 

Toimetuse liikmed:

 

Katri Aaslav-Tepandi2Katri Aaslav-Tepandi (1965), PhD, MA theol, on Eesti Vabariigi sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplan, Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vikaarõpetaja. Kontakt: 144@hot.ee

Igor Ahmedov (1995), Master of Arts (haridusfilosoofia), Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant, EELK liige.

Kreet Aun (1969) on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlane ja EELK Usuteaduse Instituudi kristliku kultuuriloo magistrant, superviisor, koolitaja ja bibliodraama juhendaja, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku liige. Kontakt: kreet.aun@outlook.com

 

 

Karin KallasKarin Kallas-Põder (1992) on Helsingi Ülikooli usuteaduskonna doktorant; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: karin.kallas@kjt.ee

 

Kerstin Kask (1973) on EELK Kose koguduse õpetaja ning EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe osakonna juhataja ja usuteaduskonna dekanaadi juhataja. Kontakt: kerstin.kask@gmail.com

 

Kadri Lääs (1975), teoloog, töötab Euroopa Komisjonis Brüsselis ja on EELK liige. Kontakt: kadri.laas1@gmail.com

 

orenti1Orenti Kampus (1973), mag. theol., on õigeusu vaimulik.

 

Ergo Naab (1971), PhD, Tartu Ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi teadur, EELK liige; andmed Eesti Teadusagentuuri leheküljel. Kontakt: ergo.naab@gmail.com

 

Urmas.varviline
Urmas Nõmmik
(1975), dr. habil., on Tartu Ülikooli usuteaduskonna abijuhataja ning Vana Testamendi ja semitistika professor, EELK liige; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: urmasn@hotmail.com

Doris Diana Orr (1984), Tartu Ülikooli usuteaduskonna magister.

 

Johann-Christian Põder (1977), dr. theol. ja EELK õpetaja reservis, on Rostocki ülikooli usuteaduskonna eetika nooremprofessor. Kontakt: johann_christian@hotmail.com

 

Kristiina Vaiksalu2Kristiina Vaiksalu (1986), mag. theol. ja EELK liige. Kontakt: kristiina2808@gmail.com

 

Kristina Viin (1985), Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrant.

 

Lisaks eelnevalt tutvustatud toimetuse liikmetele kuuluvad ajakirja kolleegiumisse:

 

Jaan Lahe (1971), dr. theol., on EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor, Tallinna Ülikooli kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent, Tartu Ülikooli religiooniuuringute kaasprofessor ning EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: usundiuurija@gmail.com

Thomas-Andreas Põder (1976), dr. theol., EELK Tartu praostkonna vikaarõpetaja, on Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretär, EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja Tartu Ülikooli religioonifilosoofia kaasprofessor; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: thomas-andreas.poder@eelk.ee

 

Anne Burghardt (1975), mag. theol., EELK reservõpetaja, on Luterliku Maailmaliidu peasekretär; vt andmeid ka Eesti Teadusagentuuri leheküljelt. Kontakt: anne.burghardt@eelk.ee

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English