Arhiiv

Vaikus hetkede vahel (nr 543/ 3.6.2022)


“Mina, Joosep, kõndisin ringi ja samas ei liikunud paigast. Ja vaatasin üles taevakaarde ja nägin, et see seisis paigal. Ja silmitsesin õhku ja nägin, et see tardus hämmingus ning linnudki taevas olid vait. Ja vaatasin alla maa peale ja nägin seal lebamas üht küna ja töölisi naaldumas selle äärde ja nende käed olid küna sees. Ja need, kes mälusid, ei söönud. Ja need, kes sööki võtsid, ei tõstnud seda üles. Ja need, kes panid endile midagi suhu, ei pannud ka. Ometi vaatasid kõigi palged üles. Ja ma nägin lambaid, keda aeti, ja lambad seisid paigal. Ja karjus tõstis oma käe, et neid lüüa, aga tema käsi jäi üles. Ja ma vaatasin jõe voolu ja nägin kitsi ning nende suid lähenemas veele, kuid nad ei joonud. Ent ühtäkki juhiti kõik asjad tagasi oma loomuliku käigu juurde.” Nõnda olevat kirjeldanud Joosep aja seiskumist enne Jeesuse sündi, kui läks otsima ämmaemandat.[1]

Ent aeg näib seisvat paigal ka taevaminemispühal. Sellist imetabast vaikust hetkede vahel on täheldanud ja kirjeldanud taevaminemispüha missa jutluses Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus äsja preestriks ordineeritud Kätlin Liimets. Vanarahvas armastas öelda, et taevaminemispüha ehk ristipäev on nii püha, et rohi ei kasva ja lind ka ei laula. “See on justkui vaikus hetkede vahel, justkui seesama 40 päeva kestnud rõõm, milles ülestõusmishommikust tänasesse päeva oleme jõudnud,” kirjutab Liimets ning tunnistab, et see kõik sünnib väe abil, mis tuleb Pühalt Vaimult. “Ja et see kõik üldse on sündinud, et Jumal on inimkonda sellise armastava ja lunastava pilguga vaadanud, siis võibki see olla põhjuseks, miks meie esivanemad ütlesid, et tänane päev on sedavõrd püha, et rohi ei kasva ja lind ei laula,” lisab ta.

Ajakiri Kirik & Teoloogia õnnitleb ordineerimise puhul värsket diakoni Ann Tammet ja preestreid Marek Alveust, Kätlin Liimetsa, Erkki Juhandit, Ahti Udamit ning Triin Simsonit.

Ka selle nädala Kirik & Teoloogia numbris jätkub intervjuude sari teoloogiliste kõrgkoolide ja teaduskondade esindajatega, saamaks sissevaate teoloogilise hariduse olukorda nii Eestis kui võõrsil. Helsingi Ülikooli oikumeenika professor ning teoloogia ja religiooni doktoriprogrammi juht Risto Saarinen annab positiivse hinnangu Soomes toimuvale. EELK perikoopide abimaterjal käsitleb kolmainupüha, mis on mitte niivõrd lunastuslooline, vaid usutunnistuslik püha. Jutluses „Dünaamilised tunnistajad (Ap 1:7–9)“ tõstab värske preester Kätlin Liimets esile Püha Vaimu väge. Uuskirjas on juttu Luterliku Maailmaliidu noorte kolmandast rahvusvahelisest Rahusaadikute koolitusest, mis toimub 1.–5. juunil Genfis.


Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5/13: kolmainupüha Rm 11:33-36.

Toimetus, Teoloogiline haridus Eestis ja kaugemal – Soome.

Kätlin Liimets, Dünaamilised tunnistajad (Ap 1:7–9).

Luterlik Maailmaliit, LML-i noored võimendavad „rahusaadikute” rolli kirikutes ja kogukondades.

Juhtkirja foto: Kristina Viin

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.


[1] “Jaakobuse protoevangeelium”, vanakreeka keelest tõlkinud Kristina Viin.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English