Arvamused

Armsad

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma.

Palun õpetage oma jutlustes, usuõpetustundides, leeri- ja pühapäevakoolides, et kristlane ei tohi kanda relva. Ja ta ei kannagi, kui ta on kristlane. Palun õpetage, et kristlane ei tohi olla sõdur. Ja ta ei olegi, kui ta on kristlane.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid ja diakonid kogu üle maailma, kes te olete sõja-kaitseväe ohvitserid, palun rebige endilt pagunid.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid ja diakonid üle kogu maailma, palun lõpetage palvetamine riigi ja kaitse-sõjaväe eest.

Rohkem kui 1700 aastat on kristlased tapnud inimesi sõdades osaledes. Palun õpetage inimestele, et inimene ei saa olla kristlane inimest tappes. Ja kui te vaataksite põhjani, siis näeksite, et kristlased on tapnud ja tapavad maa ning riigi nimel.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma, palun õpetage inimestele, et usu ja Jumala nimel tapmine ei ole kristlus.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma, palun õpetage inimestele, et riigi nimel tapmine ei ole kristlus. Iga riik tähendab meid ja neid – see viib vältimatult varem või hiljem tapmiseni. Palun ärge hoidke oma palvetega seda elusana.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma, palun õpetage, et „selle maailma” ideoloogiad ja väärtussüsteemid ei ole kristlus, näigu nad nii kristlikud kui tahes.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid ja diakonid, kes te palute rahu eest maailmas ja oma riigi eest, te ei ole rahukuulutajad, sest iga riik on konflikt iseeneses. Olge rahukuulutajad!

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid, olge kristlased! Olge need, kelleks te end nimetate.

Mitte ükski riik maailmas ei ole kristlik ja sõja-kaitsevägi ei ole kristlus. Palun olge kristlased, need, kelleks te ennast nimetate!

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma, hakake jälle olema iseseisvad Kristuses. Astuge välja oma kirikute kitsastest piiridest.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma, kui te tahate, et inimkonnal oleks veel tulevikku, siis te peate saama taas iseseisvateks Kristuses. Hülgama kõik riigi, kaitse-sõjaväe ja oma („meie”) kiriku kitsad köidikud. Kohe!

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid! Alandugem Jumala ja iga inimese ette maailmas, laskugem nende ette põlvili ja palugem andeks, et oleme valetanud end kristlasteks.

Iga sõda maailmas on meie, kristlastest piiskoppide, preestrite, diakonite, teoloogide, ja iga kristlase läbikukkumine kristlasena.

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid, ja iga kristlane, muutkem oma meelt! Meie tänane päev näitab, et me ei ole kristlased.

Meil ei ole mitte ühtegi õigustust.

Muutkem oma meelt ja saagem ning olgem jälle Jumala riigi kodanikud – kristlased.


Orenti Kampus (1973), mag. theol., on õigeusu vaimulik.

Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English