Arhiiv

Hariduse mõttest (nr 515/ 19.11.2021)

„Maailm ei ole täis lihtsakoelisi vastuseid,“ ütles kolmapäeval, 17. novembril Genfis ametisse seatud Luterliku Maailmaliidu uus peasekretär Anne Burghardt, rõhutades nii hariduse tähtsust. „Jumala tahte äratundmine siin ja täna,“ jätkas Burghardt veel, „eeldab, et me […] kuulaksime üksteist ja teisi teadusi, mis aitavad meil mõista, kuidas inimesed ja maailm meie ümber toimivad.“ Kirik on selle kuulamise osa, kirik on lepituse eestvedaja. Nõnda resümeeritakse tänases uudises Burghardti ametisseseadmise kohta.

Lepitus kasvab mõistmise ja hariduse pinnal. Haridus on üks inimkonna ajaloo suurimaid saavutusi. Haridus kuulub tähtsaimate vahendite hulka, et üksteist mõista ja et inimkonnana püsima jääda. Haridus on pika vinnaga, muutused toimuvad selles vallas aeglaselt, tagasilöögid on samuti pika toimega. Pandeemia heidutused ja distantsõppe kogemus on ilmekalt näidanud, kui haavatav on hariduse andmine ja hariduse saamine, kui olulised on hariduse juures õpetaja ja õpilase ning õpilase ja õpilase suhtlemine. Kõike seda on kooliõpetajana näinud ka Kirik & Teoloogia toimetuse liige Kreet Aun. Sellest kogemusest on ajendatud tema arutlus teemal: milleks on ühiskonnal vaja haridust.

Meie ajakirja veergudel avaldatakse ridamisi Eesti teoloogia olukorda kaardistavad ettekanded 1. oktoobril toimunud teoloogia konverentsilt, millega tähistati Akadeemilise Teoloogia Seltsi 100. sünnipäeva, Tartu Ülikooli usuteaduskonna 30. taasavamise tähtpäeva ja ajakirja Kirik & Teoloogia 10. sünnipäeva. Tänane ettekanne tegeleb praktilise teoloogia funktsiooni ja tähendusega teoloogias, autoriks Tartu Ülikooli praktilise teoloogia lektor Kaido Soom.  

EELK Räpina koguduse õpetaja Urmas Nagel tuletab jutluses meelde, et mitte keegi ei saa vabalt valida oma saatust, ei oma elu ega oma surma. Elu ja surma isand on Jumal, ainult Kristus saab surma ületada. Meile pakutakse võimalust leppida, uskuda ja loota. Seepärast anname tänaste lugude lugemiseks kaasa soovituse leppida sellega, mida ei saa muuta, ja mitte leppida sellega, mida saab muuta.

Head lugemist!

Tänases numbris:

Kaido Soom, Kuhu lähed, praktiline teoloogia?

Kreet Aun, Milleks on ühiskonnal vaja haridust?

Urmas Nagel, Kuningas Kristuse püha – surnutemälestuspüha jutlus (Mt 25:31–34).

Luterliku Maailmaliidu uus peasekretär Anne Burghardt seati ametisse.

Juhtkirja foto: Urmas Nõmmik.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English