Arhiiv

Jumala saadikud (nr 512/29.10.2021)

Foto: Orenti Kampus

Esiteks ja kõigepealt. Auväärsed meedikud, arstid ja õed, sügav kummardus teile. Jumal õnnistagu teid ja hoidku teid! Meie palved on teiega.

Iga inimene, iga Jumala inimene on Jumala saadik inimesele. Mulle, sulle ja talle. Aga kas ka need, kes halba ja kurja teevad?

Kuidas iga inimene? Niimoodi, et Jumal on inimese loonud ja seetõttu on iga inimene Jumala oma, Jumala kandja, Jumala esindaja. Igas inimeses on jumalik alge ja Jumal. Aga kas ka nendes, kes teevad halba ja kurja? Jah, isegi nendes.

Aga on olemas ka erilised Jumala saadikud, need, kelle Jumal kutsub ja läkitab inimestele ütlema oma tahet, sõnumit. „Keegi meist ei pääse, kui Jumal kutsub. Ei ole mõtet vaielda ega kakelda, kui Jumal sunnib meid kuulutama: „Armasta oma ligimest!“ või „Sa pääsed!“ Isegi kui ei jaksa, ikkagi tuleb kutsele vastata, olgu sa õpetaja või õpilane, ülemus või alluv, poliitik või valija, tootja, müüja või ostja, piiskop või ajakirjanik. Kui Jumala sõna enda sees ei püsi, tuleb see välja öelda. Ja oledki saadik valmis.” Niimoodi ütleb tänases jutluses Urmas Nõmmik.

Kui jutluse alustekstiks on  Vana Testamendi tekst, milles on juttu prohveti Aamose kutsumisest, siis tänases arvamusloos on alustekstiks Uus Testament, ja selle järgi on Jumala erilisteks saadikuteks kristlased, iga kristlane. Just, iga kristlane, mitte ainult vaimulikud. Arvamusloo autor Jaan Lahe tsiteerib Paul Tillichit: „Iga protestant, niihästi ilmik kui vaimulik (vaimulik on protestantluses ainult eriliselt ettevalmistatud ilmik ja ei midagi muud), peab otsustama iseenda jaoks, kas mõni õpetus on õige või mitte, kas mingi prohvet on õige või vale, kas mõni vägi on deemonlik või jumalik. Isegi Piibel ei saa teda sellest vastusest vabastada, kuna ka Piibel on allutatud tõlgendamisele; ei ole ühtegi õpetust, ühtegi prohvetit, ühtegi preestrit ega ühtegi väge, mis ei tuletaks oma õigustust Piiblist. Protestant ei pääse isiklikust otsustamisest.“

Jah, evangeeliumi tuumaks on sõnum inimesele: „Sa pääsed!” Selle kuulutamisest ei pääse mitte ükski kristlane. Ja ei pääse ükski kristlane ka sõnumist „armasta oma ligimest”, ega keegi teine, sest see on kristlase olemus ja elu ja sõna ja tegu. Ja iga inimese, sest iga inimene on Jumala inimene.

Materialiseerunud Armastus, kui nii võib öelda, hoidus tühjast tülist. Jeesus läkitas õpilase Peetruse kala püüdma, et kalast leitava rahaga maksta kohustuslikku templimaksu. Selle kirjakoha kohta on tänane EELK perikoopide abimaterjal, mille on kokku seadnud Ain Riistan ja Joel Siim.

Täidad oma kohuse riigi või kiriku ees ja jätkad rahulikult Jumala saadikuna Jumala rõõmusõnumi kuulutust, mis viis välditamatult Jeesuse hukkamiseni, nii nagu Jumala erisaadikutele, prohvetitele, kohane. Jumal maksis Jumala templimaksu, maksis iseendale, sarnaselt perikoobi abimaterjalis esitletud loole: „Sukka 30a: Rabi Johanan (surn 279 pKr) ütles rabi Šim’on ben Johai (u 150 pKr) nimel: Mida tähendab Js 61:8: „Mina, Issand, armastan õiglust, vihkan röövimist“? See sarnaneb lihast ja verest kuningaga, kes möödus tollihoonest. Ta ütles oma teenritele: Makske tölnerile tollimaks ära! Nad vastasid talle: Kas mitte kogu tollimaks ei kuulu sinule? Ta ütles neile: Kõik möödujad peavad minu käest õppima, et nad ei tohi tollimaksu maksmisest kõrvale hoiduda. Ka Jumal on öelnud: Ma vihkan röövimist! Minu lapsed peavad minu käest õppima, et nad röövimisest kõrvale hoiduksid.” Et ei sünniks tühjast tüli. Jeesus ju teadis, et Ta ei ela inimkätega tehtud templis.

Auväärsed lugejad, ilusa püha Jumala ilusad inimesed, ajakirja „Kirik ja Teoloogia” kolleegium soovib teile ilusat ja head Usupuhastuspüha.

Olge hoitud, pidage vastu! Jumal armastab meid, inimesi, Ta pole meid hüljanud.

Head lugemist!


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 4/20: kahekümne neljas pühapäev pärast nelipüha Mt 17:24–27.

Jaan Lahe, Kristlikust õpetusest ja kiriku seisukohtadest usupuhastuspüha eelõhtul.

Urmas Nõmmik, Kutse (Am 7:10–15).

LML tegi veebis kättesaadavaks sarja videoloenguid teoloogiast.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English