Arhiiv

Allikatest kantuna (nr 510/ 15.10.2021)

Eelmise nädala Kirik & Teoloogia tõi lugejateni Vana Testamendi teadlaste mõtted heebreakeelse Jumala sõna uurimisest ja jõust. Seekord avaldame samuti konverentsil „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“ peetud ettekanded Uue Testamendi teaduse teemal.

Usuteaduse Instituudi Uue Testamendi professor Randar Tasmuth kirjeldab selle teadusharu uurimissuundi välismaal ja Eestis, ent sekundaarseks ei jää tema pilgu läbi ka usukogukond, kelle jaoks Uus Testament on pühakiri. Oluline pole mitte üksnes ajalooline uurimine, vaid ka see, et tekst elaks edasi tänapäeval ja oleks jõu ja lootuse allikaks inimestele praegu ning tulevikus.

Tartu Ülikooli Uue Testamendi lektor Ain Riistan annab ülevaate inimestest, kes tegelevad Eestis Uue Testamendiga teaduslikus kontekstis ehk erinevates kõrgkoolides. Riistan esitab mõtlemapaneva küsimuse selle kohta, kes ja mis kaalutlustel Uue Testamendi teadusega tegeleb (või ei tegele).

Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant ja Tallinna Ülikooli araabia keele õpetaja Alice Vijard mõtiskleb andestamise ja ekslikkuse üle inimese elus. Ehkki ekslikkuse tunnistamine on pahatihti raske ning andestuse palumine ehk veelgi raskem, siis mis võiks olla inimestevahelistes suhetes ning ka inimese suhtes Jumalaga lootustandvam ja üksteise mõistmist toetavam kui „Anna andeks, ma olen Sulle liiga teinud“, „Ma olen eksinud, mul on väga kahju“…

Head lugemist!Tänases numbris:

Randar Tasmuth, Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist.

Ain Riistan, Vastus R. Tasmuthi ettekandele „Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist“

Alice Vijard, Igavene armastus – igavene andestus.

Kirikute Maailmanõukogu konverents usukogukondade rollist tervise ja tervendamise küsimustes.


Juhtkirja foto: Karin Kallas-Põder

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English