Uudised ja oikumeenia

Ilmus Alar Laatsi monograafia idakristlastest

Tallinna Ülikooli Kirjastus avaldas Alar Laatsi raamatu idakristlastest. Ehkki Eestiski on esindatud terve rida idakristlikke kirikuid ja kogudusi ning mõnel neil on silmatorkav mõju, ollakse harjutud nägema kristlust läänekristluse vaatevinklist. Seda vaatenurka Laats oma raamatuga korrigeerib. Ajakirja Kirik & Teoloogia lugeja on Alar Laatsi idakristluse-alaste arvukate kirjutistega tuttav juba pikka aega. Toimetusel on hea meel tõdeda, et raamat on lõpuks kaante vahel.

Kirjastuse leheküljel kirjutatakse: „Ristiusk ei ole pelgalt Euroopa nähtus, ei ajalooliselt ega ka mitte teoloogiliselt. Ta sünnipaik on Palestiina Lääne-Aasias, ta algne keskkond oli orientaalne ning ta lähimad sugulased – judaism ja islam – on oma loomult samuti Aasia usundid. Algul levis kristlus kolmes suunas: Euroopa kõrval ka Aasiasse ja Aafrikasse. Ajaloo käigus kasvas Euroopa suund tunduvalt suuremaks kui teised suunad, see aga ei tähenda, et need teised kärbunud oleks. Käesoleva raamatu peamiseks eesmärgiks on tutvustada neid arhailisi mitteeuroopalikke ristiusu suundi ehk orientaalset kristlust. See aitab valgustada ristiusku niisuguste nurkade alt, mis mujalt vaadates on halvasti nähtavad või lausa nähtamatud. Raamat annab põhjaliku ülevaate orientaalse kristluse erinevatest kirikutest, nende kujunemisest ning teoloogilistest ja organisatsioonilistest eripäradest.“

Raamatu autor on idakirikute üks parimaid asjatundjaid Eestis. Ta on omandanud doktorikraadi Cambridge’i Ülikoolis ning on õpetanud professorina teoloogiat ja religioonilugu Tartu ja Tallinna, külalisõppejõuna Austria ja Saksa ülikoolides.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English