Arhiiv

Kuidas elad Sina? (nr 495/ 4.6.2021)

On selline ütlus, kui sul “tass on täis”, siis oled enesega ja eluga “sina peal”, näed elus ikka enam rõõmupakkuvat ja inimestes vaid head, sul on jaksu ja jõudu elu ülesannetega toimetulekuks. Vastandlause oleks siis elu kurnatuseaegade jaoks – “tass on tühi, on tühi mis tühi”. Pühakirjas võime kohata Jeesuse mõttekäike, mis räägivad hinge tühjusest, vaimus vaene olemisest, kurbusest, “tühja tassina” olemisest, mis olla aga õnnistuseks. Eeltingimuseks Jumala riigi vastuvõtmiseks.

„Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna“, ütleb Jeesus Luuka evangeeliumis. Tänases artiklite rubriigis ilmuvas Luuka evangeeliumi käsitluse aluseks olevas tekstis (Lk 9:57–62) vaatab meile silma oma eelseisvat kannatusteekonda teadev ja kurbust tundev, enda olukorda sügavuti teadvustav Jumala Poeg. Kes teab ka seda, et kannatusele järgneb kirkus Isa juures, vabanemine kannatusest, ülestõusmine. Nii on ka meie elus tühjuse ja ebakindluse aegadel vaja, et meis säiliks usk ja teadmine, et meid ja meie elu täidetakse lootuse ja rõõmuga. Meie osaks on aga lubada Jumala Vaimul ka “hinge pimadaimas öös” ja tühjuses oma “tassi täita”.

Ühed on meie enda isikliku elu teekonna raskused ja nende ületamised, tühjuse ja lootuse kaotamise ja leidmise ajad. Teisalt olles aga osa suuremast tervikust, oma riigist ja rahvast, erutavad me meeli, mõjutavad meid ka ühiskonna elu kitsikuse ajad. Nii erutavad me meeli ajakirjanduses riigi kärpekavade kajastused, meie Kaitseväe vaimuliku teenistuse ja orkestri ümberkorraldamise teemad. Kas tõesti on riigi ressursid niivõrd tühjenemas, et peame loobuma, lahti ütlema olulistest väärtustest? Küsime ka, milline on Kiriku asend, osalus, ülesanne ja võimalus ühiskonnas, iga kristlase ees seisev valik ja otsustuspunkt. Arvamusloos “Sama osa silmakirjatsejatega” kirjutab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vaimulik isa Orenti: “Kuhu me oleme tänaseks jõudnud? Paistab ikka nii, et kristlik kirik sörgib elul sabas. Kuulutatakse üldinimlikku ligimesearmastust suurelt ja ümmarguselt, aga kui on vaja minna konkreetseks, siis ollakse hädas. /—/ Kristlastel on kohustus, nad ise on selle vabatahtlikult enesele võtnud, kohustus kuulutada Jumala rõõmusõnumit, Jumala riiki, ja ei midagi muud. See polegi kohustus, vaid tahe, tung ja elu, igapäevane Kristuse elamine.”

Jutluses (Mt 16:24–27) räägib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik Aare Luup: “Niisiis ütleb Jeesus kõigepealt fundamentaalse tõsiasja: „Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!“ Mõtte põhisisu on siin selge: kes tahab olla õige ristiinimene, selle elu sisuks ei saa olla enda tehtud filosoofia järgi elamine ning omaenese „kuningriigi“ ülesehitamine. Sisu on Kristuse ja Tema õpetuse järgi käimises. Selle tõeks tunnistamine ning selle enese hinge ja ellu vastuvõtmine ei pruugi olla lihtne. Ikka ja jälle kerkib meis esile alateadlik küsimus: „Kes see ikka siis minu eest hoolitseb ja minu peale mõtleb, kui ma seda ise ei tee?“ Mille peale Jeesus meile ikka ja jälle vastab: „Mis meil vaja läheb – küll Jumal ise seda teab!“ Ühel või teisel moel, kas „jupikaupa“ või korraga, peab õige ristinimese elus toimuma pöördumine: kogu enda isiku ja elu usaldamine Jumala kätesse.”

Uudisena rõõmustab meid, et Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretäri kohale on esitatud kandidaadid Eestist ja Zimbabwest. Kirikute osaduse uue juhi otsimine on otsustatud ja LML-i nõukogu valib järgmise peasekretäri 19. juunil. Kaks kandidaati on EELK Usuteaduse Instituudi arendusjuht, EELK rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete nõunik õp Anne Burghardt ja Zimbabwe Kirikute Nõukogu peasekretär õp dr Kenneth Mtata.

Foto: Kerstin Kask

Tänases ajakirjas:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 4/13: kolmas pühapäev pärast nelipüha (Lk 9:57–62).

Orenti Kampus, Sama osa silmakirjatsejatega.

Aare Luup, Tähendusrikas elu (Mt 16:24–27).

Kaks kandidaati Luterliku Maailmaliidu peasekretäri kohale.

Head lugemist!


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English