Uudised ja oikumeenia

Vahetus Akadeemilise Teoloogia Seltsi juhatus: uus esimees on Anne Burghardt

Möödunud nädala teisipäeval, 11. mail 2021 toimunud Akadeemilise Teoloogia Seltsi üldkoosolekul valiti seltsi uueks esimeheks Anne Burghardt ja uuteks juhatuse liikmeteks Anu Põldsam ja Meelis Friedenthal. Senisest juhatusest jätkab Ain Riistan, kes valiti seltsi aseesimeheks. Selts koondab Eesti vanima usuteaduse erialaühendusena 65 liiget ja tähistab sel aastal oma eelkäija, Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi sajandat aastapäeva. Endine seltsi esimees Urmas Nõmmik tänas endisi juhatuse liikmeid Randar Tasmuthit ja Priit Rohtmetsa ning laekurit Vallo Ehasalu. Nõmmik tõstis seltsi viimaste aastate tegevustest esile seda, et Eesti kaalukaim usuteaduslik väljaanne – Usuteaduslik Ajakiri – on ilmunud regulaarselt ja et esinduslik on ka erinumbrite valik. Ajakirja kõrval on kahtlemata erilise väärtusega tõik, et seltsist sai 2019. aastal Eesti Teaduste Akadeemia assotsieerunud liige. See on Eesti teoloogiale ja teoloogidele suur tunnustus.

Ajakirja Kirik & Teoloogia kolleegium soovib oma liikmele Anne Burghardtile palju õnne ja jõudu Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimehena. Seltsi koduleht ning Usuteadusliku Ajakirja seni ilmunud numbrid asuvad aadressil www.usuteadus.ee

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English