Arhiiv

Ülestõusmise poole (nr 485/ 26.3.2021)

Algamas on Suur Nädal ja see suunab meie mõtted tolle nädala sündmustele. Ülestõusmispühad kannavad endas kristluse kõige olulisemat tõde ilma milleta, nagu ütles apostel Paulus korintalstele, on meie usk tühine. Kristuse ülestõusmine on kui metafoor, mis pakub elujõudu nii usus, kultuuris, kui ka loodushoius.

Tänane Kirik & Teoloogia avaldab kaks tekstikäsitlust, millest üks on pühendatud Suurele Reedele, teine aga ülestõusmispüha evangeeliumitekstile. Kuigi elu ja surm kuuluvad kokku, kõneleb kristluse rõõmusõnum meile sellest, et viimane sõna kuulub siiski ülestõusmisele ja elule – elule, mis pole meie maise elu igavene elu pikendamine, vaid on täiesti uus ja et meil kõigil on võimalus sellest elust osa saada.

Käesolevas numbris avaldame 2020/2021. aasta usundiõpetuse olümpiaadil teise koha saanud, Tallinna Saksa Gümnaasiumi 12. klassi õpilase, Mari Saffre essee: „Kas minustki võib saada indiaanlane.“ Ta võrdleb oma loos eestlasi ja indiaanlasi ning leiab mitmeid sarnasusi nii kultuuris, usus kui ka loodushoius: „Maailmas on palju näiteid ning mitmeid teisigi usundeid, mis peavad tähtsaks looduse hoidmist ja harmooniat sellega. Isegi meie kodust kristlust on ka võimalik läbi roheliste prillide praktiseerida. Looduse hoidjaid ning looduse eest hoolivaid inimesi leidub igas rahvuses, igas religioonis.“

Mõtiskluse rubriigis avaldame jutluse, mille pidas Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku pastor Ago Lilleorg Tartu Ülikooli Jaani koguduses. Jutluses, mis käsitleb tähendamissõna viinamäe rentnikest (Mk 12:1–12) sedastab Lilleorg: „Me näeme selles loos Jumala kannatlikkust ja pikameelsust. Kuid näeme ka seda, et armuaeg ei kesta igavesti. Tuleb hetk, kus Jumal tegutseb otsustavalt. Täna on veel armuaeg, mil Jumal pakub andestust ja lepitust läbi oma Poja Jeesuse Kristuse.“

Head lugemist!


Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/9: Suur Reede Mt 27:32–54.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/10: Esimene ülestõusmispüha Mt 28:1–8.

Mari Saffre, Kas minustki võib saada indiaanlane?

Ago Lilleorg, Tee ruumi Jumala pojale – Jeesusele (Mk 12:1–12).

Ilmub Iiobi-teemaline Usuteadusliku Ajakirja erinumber.

Juhtkirja foto: “Istanbul” (Ergo Naab)


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English