Uudised ja oikumeenia

Ilmus Kirikute Maailmanõukogu religioonidevaheliste suhete ajakirja uus number

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) religioonidevahelistele suhetele keskenduva ajakirja „Current Dialogue“ (Aktuaalne dialoog) uus number keskendub Kristuse armastuse teemale. „Kristuse armastus viib maailma lepitusele ja ühtsusele“ on KMN-i järgmise täiskogu teema aastal 2022 ja ajakiri avab seda religioonidevahelisest perspektiivist.

“Sellise teemafookuse ajendiks oli arusaam, et sarnase kristotsentrilise teema puhul võib varitseda oht, et seda mõistetakse universalistliku väitena,” kirjutab toimetaja õp dr Peniel Rajkumar ajakirjanumbri juhtkirjas, mille pealkirjaks on “Põhinedes kogemusele: Kristuse ja Kristuse armastuse mõistmine religioonidevaheliselt”.

Selle teemakäsitluse lähtepunktiks on võetud teoloog David Lochheadi pakutud „dialoogilise imperatiivi” mõiste, mille kohaselt kristlasi kutsutakse üles otsima ja avama end dialoogile, mis on Jeesuse Kristuse armastusekäsu tõeks elamise väljendus.

“See dialoogiline imperatiiv kätkeb endas kahesugust dünaamikat: võimalust kohtuda uuesti Kristusega ja vaadelda Kristuse armastust läbi religioonidevahelise objektiivi ning vastutust elada ja armastada nagu Kristus usuliselt mitmekesises maailmas,” märgib Rajkumar.

Lisaks artiklitele, mis käsitlevad Kristuse armastuse teemat erinevatest usulistest perspektiividest, sisaldab ajakiri ka dokumentide rubriiki, kus on tutvustatud uuringut COVID19 pandeemia mõjust usukogukondadele, ja raamatuarvustusi.

Ajakiri ilmub kord aastas KMN-i kvartaliväljaande „The Ecumenical Review“ (Oikumeeniline ülevaade) erinumbrina, millel on Wiley kirjastuse juures oma toimetuskolleegium.

Piiratud aja jooksul on kõik ajakirja viimase numbri artiklid vabalt kättesaadavad Wiley kirjastuse veebiraamatukogus. Loe Current dialogue viimast numbrit.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu veebileht

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English