Uudised ja oikumeenia

Kirikujuhid üle maailma väljendavad sügavat muret Iisraeli valitsuse plaani üle annekteerida okupeeritud Läänekalda osi

Eraldusmüür. Foto: Albin Hillert/KMN, 2020

Inglismaa Kiriku peapiiskopi Justin Welby ja Inglismaa ja Walesi roomakatoliku piiskoppide konverentsi president kardinal Vincent Nichols avaldasid 12. juunil „ühisavalduse anneksioonist“, mis esitati nii Iisraeli saadikule kui Briti peaministrile. Welby ja Nichols väljendasid vastuseisu Iisraeli valitsuse mistahes sammule annekteerida pärast 1. juulit 2020 Läänekalda territoorium.

Welby ja Nichols „toetavad ühemõtteliselt Iisraeli kodanike põhiõigust elada rahus ja turvalisuses, kuid neid eesmärke saab kindlustada üksnes läbirääkimiste, mitte aga anneksiooniga.“ Olevat otsustava tähtsusega, et nii iisraellased kui palestiinlased saaksid elada ilma üksteiseselt või teistelt relvastatud rühmitustelt tuleneva vägivalla ja vägivalla ohuta. „Me usume jätkuvalt, et läbirääkimised on ainus tee tagamaks Pühal maal tõeline kahe riigi lahendus.“

Püha maa koordinatsioonirühma kuuluvad katoliku ja anglikaani piiskopid kinnitasid, et meil kõigil on vastutus toetada kahe riigi lahendust. „Meie kirikutel on seega kohustus aidata takistada anneksiooni, ka nõnda, et julgustada Ühendkuningriigi valitsust andma selgelt märku, et sellele järgneb kohane reaktsioon ja mitte pelgalt retooriline hukkamõist,“ üteldakse avalduses. „Mis tahes kujul anneksioon tähendaks saatuslikku sammu ja kahjustaks pöördumatult väljavaateid kahe riigi lahendusele.“

Ka Jeruusalemma kirikute patriarhid ja juhid jälgivad murega ühepoolseid plaane, mis on takistuseks mistahes rahumeelsele kokkuleppele. „Iisraellaste ja palestiinlaste vahelise Lähis-Ida rahuprotsessi stagneerumise tulemuseks on Iisraeli, peamiselt parema tiiva fraktsioonide toetatud kavatsustepakett annekteerida ühepoolselt Läänekalda maad, mis tõstatab tõsise ja katastroofilise küsimuse mistahes rahumeelse kokkuleppe võimalusest lõpetada aastakümneid väldanud konflikt, mille hinnaks on jätkuvalt paljude süütute inimeste elu inimliku tragöödia ja ebaõigluse hukatuslikus ringis,“ seisab nende avalduses. „Püha maa kirikute patriarhide ja juhtide nõukogu vaatab taolisi ühepoolse anneksiooni plaane ülima murega ja kutsub Iisraeli riiki hoiduma ühepoolsetest sammudest,  mis tooksid kaasa kogu järelejäänud lootuse kaotsimineku, et rahuprotsess võiks õnnestuda.“

Ühises kirjas Euroopa Liidu riikide juhtidele kutsuvad Kirikute Maailmanõukogu ja Lähis-Ida Kirikute Nõukogu Euroopa Liitu seisma kindlalt ja põhimõtteliselt vastu Iisraeli mistahes anneksioonile okupeeritud Palestiina territooriumi Läänekaldal.

Organisatsioonid „kutsuvad Euroopa Liitu tagama, et mistahes anneksioonile järgneksid tegelikud tagajärjed, vähemalt võrreldavad nendega, millega Euroopa Liit reageeris Krimmi annekteerimisele Venemaa poolt.“

Ühtlasi väljendatakse kirjas Kirikute Maailmanõukogu ja Lähis-Ida Kirikute Nõukogu pühendumist „visioonile õiglasest rahust kõigile inimestele Pühal maal.“

Araabia Palestiina kristlike kirikute juhid kirjutasid pöördumise, öeldes et Püha maa on sõja olukorras ja selle pühadus tuleb taastada. „Kõik on võrdselt Jumala lapsed,“ seisab pöördumises. „Me oleme sügavas mures kannatuste ja ebaõigluse pärast, mille osaliseks meie inimesed saavad.“

Pöördumine märgib, et konflikti lahendus töötati välja palju aastaid tagasi ning sõnastati arvukates Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni resolutsioonides. „Meie kutsume üles üksnes viima ellu, mis oli juba tunnustatud. Ärgu olgu rohkem vihkamist ja surma, vaid õiglus, võrdsus ja elu.“

Norra kiriku piiskoppide konverents meenutas, et Jumal kutsub meid looma üheskoos rahu ja edendama õiglust kõigile inimestele. „Üheskoos kirikutega üle kogu maailma oleme me mures, et annekteerimine hävitab rahu ja õigluse võimaluse nii iisraellastele kui palestiinlastele,“ üteldakse 18. mail tehtud avalduses. „Muret jagavad paljud rahvusvahelise poliitilise ladviku figuuridest, kaasa arvatud rida Euroopa juhte ja ÜRO juhtkond.“

Ka Vatikan väljendas muret „mistahes tulevaste sammude pärast, mis võiksid süvenevalt pärssida dialoogi,“ korrates et „austus rahvusvahelise õiguse vastu ja asjassepuutuvatesse ÜRO resolutsioonidesse on vältimatu element, et kaks rahvast saaksid elada üksteise kõrval kahes riigis, piirides, mida tunnustati rahvusvaheliselt enne aastat 1967“.

Roomakatoliku Kiriku Püha Tool väljendas lootust, et iisraellased ja palestiinlased on võimelised rahvusvahelise kogukonna toel jõudma omavahel kokkuleppelele, mis viib rahuni – „nii et viimaks valitseks rahu pühal maal, mida nii väga armastavad juudid, kristlased ja moslemid.“

Jordaania ja Püha Maa Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Sani Ibrahim Azari nelipühade avaldus nentis, et poliitiline olukord Iisraelis ja Palestiinas on muutunud dramaatiliselt halvemaks. „Peaminister  Netanyahu valitsus, mida toetab Trumpi administratsioon, kasutab ära praegust üleilmset tervisekriisi, et liikuda edasi Läänekalda asunduste ja Jordaania oru annekteerimise plaanidega (või nagu nad ütlevad, Iisraeli suveräänsuse kehtestamisega nende alade üle),“ seisab avalduses. Väljendades muret, et „see on samm, millel on katastroofilised tagajärjed mistahes rahuprotsessile ja kahe riigi lahenduse tulevikule,“ kutsus piiskop Azar „vabastama, mitte annekteerima.“

Vt Kirikute Maailmanõukogude uudise täielikku kuju, mis kajastab lähemalt veel teistegi kirikute ja kiriklike organisatsioonide pöördumisi ja avaldusi Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Rootsist, Lõuna-Aafrikast, Saksamaalt.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English