Arhiiv

Südame kõne (nr 441/ 22.5.2020)

Foto: Johann-Christian Põder

Südame kõne võib rääkida paradokside keelt. Ühes lauses võivad olla nii tuttav kui täiesti teine. Ühes lauses võivad olla maailm ja selle mured, aga ka uus, jumalik igatsus ja reaalsus. Südame laused on tihti sõnatud või sisaldavad üleliigseid sõnu, kõnelevad tihti iseendast ja maailmast, siis aga võivad imepäraselt katkeda – võib juhtuda, et need raputatakse segi kui täringupeekris. Taas leitud, kõnelevad need uut, palve keelt. Milline on see uus keel? Ja milline on see uus maailm, millest on juttu?

Tänase numbri jutluses kirjutab EELK Jüri koguduse diakon Ülo Liivamägi südame kõnest Jumalaga. Ta kõneleb kristlase elust, mis on „radikaalselt teistsugune“, kus harjumuspärane ei näi enam kehtivat, kus tavapärane loogika raputatakse segi ja kus kingitakse uus südame ja palve keel, mis võib kõneleda armastuse sõnadega. „Eks iga juhtum ja iga ligimene on erisugune, seega tuleb lihtsalt lasta ennast Pühal Vaimul juhtida, küll Tema teab, millised sõnad õigel ajal öelda tuleb.“

Keelest ja jõust, mis suudaks maailma ümber korraldada ja „uuesti alata loomist“, mis suudab katkestada vägivalla ja maailma loogika, kujundada ümber kõik koordinaadistikud, kirjutab õigeusu vaimulik ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse liige Orenti Kampus. Käsitledes Uku Masingut ja praegust koroonakriisi, osutab ta sellele, et nii inimene, riik kui kirik armastavad harjumuspäraseid sõnu, häälestavad ennast vastavalt oludele ja olukordadele. Ta mõtiskleb selle üle, millised sõnad on vajalikud, et hing saaks jälle elada ja teaks, „et on ainult Teine Maailm“.

Tänases numbris ilmub ka EELK perikoopide Nelipühade abimaterjal (Jr 31:31-34), mis kõneleb uuest ja vanast lepingust, aga ühtlasi ka südamest kui meie mõtete ja kõne, kurvastamise ja rõõmustamise allikast.

Südamest kirjutatud on Kirik & Teoloogia toimetuse liikme Jaan Lahe järelehüüe oma pikaajalisele õpetajale ja sõbrale, maailma ühele juhtivale gnoosise-uurijale Kurt Rudolphile.

Head lugemist!


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 3/6: Nelipüha Jr 31:31–34.

Orenti Kampus, Masingut lugedes – vennad, läheme, sureme koos.

Jaan Lahe, Muinasjutt päriselust – Kurt Rudolphit meenutades.

Ülo Liivamägi, Südame kõne Jumalaga (Mt 6:5–15; Rm 8:24–28; Tn 9:17–20).

Teavitus ametist taandumisest aastal 2021: Luterliku Maailmaliidu peasekretäri avaldus.

Suri teoloog ja religiooniloolane Kurt Rudolph.


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English